Hyppää sisältöön

Vt 8 Kalajoki-Liminka: Parannushanke valmistui jouluksi

Julkaistu 19.12.2018

Vt 8:n parantamistyöt välillä Kalajoki-Liminka on saatu päätökseen. Keväällä 2016 käynnistyneen hankkeen viimeinen työkohde Mettalanmäen kiertoliittymä Raahessa valmistui joulukuussa.

Kalajoki-Liminka välille sijoittunut tienparannushanke on sisältänyt lukuisia työkohteita, joista mittavimmat olivat Pyhäjoella ja Raahessa.

Pyhäjoella rakennettiin kevyen liikenteen väyliä Pyhäjoen pohjoispuolelle Yppärin ja Viirteen kohdille sekä parannettiin tieyhteyksiä valtatie 8:lta Pyhäjoen voimalan rakennustyömaalle. Mittavin kohde Pyhäjoella oli vesistösiltojen parantaminen, joiden rakentamisen aikana oli käytössä kiertotie. Samalla parannettiin myös valtatie 8:n ja Pyhäjoen keskustan pääliittymä. Etelähaaran uusittu silta avautui liikenteelle helmikuussa 2017, pohjoishaaran silta maaliskuussa.

Raahen ja Limingan välille rakennettiin ohituskaistoja. Raahessa puolestaan parannettiin Koksaamon liittymää sekä valtatietä välillä Paraatinmäki-Siikajoentie. Hankkeeseen kuului myös ylikulkusillan uusiminen Raahessa ja leventäminen Limingassa. Lisäksi parannettiin valtatie 8:n liikennejärjestelyjä Revonlahdella ja liittymää kantatielle 86.

Kalajoella parannettiin Matkailutien liittymää ja rakennettiin kevyen liikenteen väyliä.

Kuluvan vuoden töitä ovat olleet muun muassa Himangan liittymän parannustyöt, Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen Raahessa sekä viimeistelytyöt aiemmin valmistuneilla kohteilla. Urakoitsijoina olivat eri työkohteissa Skanska Infra Oy, YIT Infra Oy (ent. Lemminkäinen), Sundström Oy Ab ja Mestek Oy.

Sujuvampaa ja turvallisempaa liikkumista

Hankkeen mittavimmat työkohteet Pyhäjoella ja Raahessa valmistuivat jo vuoden 2017 puolella. Se on Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan näkynyt myös tien päällä.

“Kalajoen ja Oulun välillä on paljon työmatkaliikennettä ja raskaita ajoneuvoja, joiden määrä tulee Pyhäjoen voimalahankkeen myötä vielä kasvamaan. Pyhäjoen ylittävät sillat on korjattu ja mitoitettu erikoiskuljetuksille sopiviksi. Raahen ja Limingan väliset ohituskaistat sekä uudet liittymät mm. Kalajoella ovat myös sujuvoittaneet liikennettä ja parantaneet liikenneturvallisuutta”, Päkkilä tiivistää.

Kustannuksiltaan noin 30 miljoonan euron parannushanke saatiin valmiiksi suunnitellusti vuoden 2018 aikana. Pieniä maisemointi- ja viimeistelytöitä jää vielä Mettalanmäen liittymän kohdalla kevääseen, mutta niistä ei Päkkilän mukaan ole merkittävää haittaa muulle liikenteelle.

https://www.liikennevirasto.fi/vt8pyhajoki

https://www.facebook.com/vt8pyhajoki/

Lisätietoja:

Terhi Honkarinta
Projekti-insinööri, Liikennevirasto (1.1.2019 lähtien Väylä)
Puh. 029 534 3754
[email protected]

Vt 8:n perusparannus välillä Kalajoki-Pyhäjoki-Liminka kohentaa vilkkaan, noin 110 kilometriä pitkän tieyhteyden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samalla se turvaa elinkeinoelämän kuljetukset, erikoiskuljetukset sekä raskaan liikenteen tarpeet, jotka kasvavat mm. tulevan Hanhikiven ydinvoimalan rakennustöiden vuoksi. Joulukuussa 2018 valmistuneen mittavan perusparannuksen kokonaiskustannukset olivat 30 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutti Liikennevirasto, joka on 1.1.2019 alkaen Väylä. Tehtävämme on vastata valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä, niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.