Hyppää sisältöön

Hankehaku

Väylävirasto vastaa valtion väyläverkon kehittämisestä. Hankehausta löytyvät ne suunnitteilla, käynnissä ja valmistuneet Väyläviraston kehittämishankkeet sekä ELY-keskusten vastuulla olevat tiehankkeet, joilla on omat verkkosivut. 
Käynnissä olevilla hankkeilla tarkoitetaan toteutuspäätöksen saaneita hankkeita. Kaikki käynnissä olevat hankkeet eivät vielä ole rakentamisvaiheessa.
Muista suunnitteilla olevista hankkeista löytyy tietoa myös Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta.

Voit hakea hankkeita vaiheen (suunnitteilla, käynnissä, valmistunut), väylämuodon, alueen tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmällä.

Haku toimii siten, että hakuehdot eivät sulje toisiaan pois. Tähän on poikkeuksena aluetta koskeva hakuehto. Jos olet valinnut alueen (maakunta), haku näyttää vain valitun alueen hankkeet.

Voit hakea hankkeita myös vapaasanahaulla. Kirjoita kenttään esimerkiksi paikkakunnan tai hankkeen nimi, jota olet etsimässä.

Jos haluat listauksen kaikista hankkeista, jätä valinnat tyhjäksi ja paina "Hae"

Väylä Hankehaku
Hankkeen vaihe
Hanke
Alue
592 tulokset
Ei tuloksia
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  
true

Mt 5013 Kuhasalontie

Kuhasalontien parantamisessa puretaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta ja rakennetaan tilalle pidempi silta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla.
Tiehanke Pohjois-Karjala Valmistunut

Nuijamaan rajanylityspaikan kehittäminen

Nuijamaa - Brusnitshnoje on toiseksi vilkkain rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välillä. Hankkeessa lisättiin valvontalinjojen määrää vastaamaan kasvaneita liikennemääriä.
Tiehanke Etelä-Karjala Valmistunut

Nokantie, Luoman seisake, tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.
Uusimaa Suunnitteilla

Nikkilä-Nikinmäki kevyen liikenteen väylä (Sipoo, Vantaa)

Sipoon ja Vantaan välille rakennetaan 7,5 km pitkä kevyen liikenteen väylä Jokivarrentielle (maantie 1521) Nikkilästä Nikinmäkeen.
Tiehanke Uusimaa Valmistunut

Pisararata

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pisaran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa Töölön, Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Rakentamispäätöstä ei ole tehty.
Ratahanke Uusimaa Suunnitteilla

Pinninkadun alikulkusilta, Tampere

Tampereella sijaitsevan Pinninkadun rautatiesillan uusiminen mahdollistaa ajoneuvoliikenteen vaatiman kaistojen leventämisen sekä kasvattaa sillan alikulkukorkeutta.
Ratahanke Pirkanmaa Valmistunut

Pietarsaaren väylä

Syventämishankkeessa Pietarsaaren kulkusyvyydeltään 9 metriä syvää väylää syvennetään 11 metriin. Hanke käsittää syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.
Vesiväylähanke Pohjanmaa Valmistunut

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. Akselipainon nosto parantaa tavaraliikenteen tehokkuutta.
Ratahanke Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Valmistunut

Raakapuun kuormauspaikat

Väylävirasto kehittää raakapuun kuormauspaikkaverkostoa.
Ratahanke Suunnitteilla

Pännäisten kolmioraide

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran junayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen parantaen rautatiekuljetuksien kustannustehokkuutta ja liikennöintiä.
Ratahanke Pohjanmaa Valmistunut

Posiontien alikulkusillan uusiminen

Hankkeen tavoitteena oli uusia nykyinen huonokuntoinen ja alapuolisen tien osalta ahdas vanha silta olemassa olevalle siltapaikalle, ja siten varmistaa junaliikenteen turvallisuus siltapaikalla, parantaa junaliikenteen sekä alapuolisen ajoneuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta
Ratahanke Lappi Valmistunut

Rautateiden turvalaitehankkeet, korjausvelkahankkeet

Rautateiden turvalaitteiden uusimisella varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne pitkälle tulevaisuuteen. Kotkan, Niiralan, Vainikkalan ja Riihimäki-Tampere -rataosan turvalaitteet uusitaan vuosina 2016-2018.
Ratahanke Valmistunut

Ratojen kunnossapidon hankkeet

Rataverkon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on käynnissä useita perusparannushankkeita.
Käynnissä

Suonenjoen ratapihan parantaminen

Ratapihan parannustyössä rakennetaan esteettömät henkilöliikennelaiturit ja yhteydet laitureille sekä muutetaan ratapihan liikennöintimallia. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2016.
Ratahanke Pohjois-Savo Valmistunut

Soinilansalmen siltahanke

Siltahankkeessa rakennetaan 93 metriä pitkä silta Ruokolahden Soinilansalmelle. Sillan avulla parannetaan veden virtaamista ja vesistön tilaa.
Tiehanke Etelä-Karjala Valmistunut
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32