Hyppää sisältöön

Kutsu vuorovaikutukseen: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi - Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi Halluajärven ja Horsman välillä Simon kunnassa. Ensimmäisessä 16.2.2022 järjestetyssä vuorovaikutustilaisuudessa ilmenneen teknisen vian vuoksi tilaisuus järjestetään uudelleen 2.3.2022.

Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa rautatien tasoristeysturvallisuutta Simon kunnan alueella sekä taata häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen rautatiellä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa lakisääteinen ratasuunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit tai radan ylittävään eritasoon.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2.3.2022 kello 17.00 - 18.30 tietoverkossa järjestävässä vuorovaikutustilaisuudessa, Teams-kokous. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu verkkosivulla https://vayla.fi/tasoristeysturvallisuuden-parantaminen-valilla-halluajarvi-horsma-ratasuunnitelma-simo esitetyn linkin kautta. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. Tilaisuutta ei tallenneta.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa. Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 17.3.2022 saakka verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Suunnitelmaluonnoksista voi kysyä lisätietoja tai antaa palautetta soittamalla suunnittelijalle puhelinaikoina:
Pirkka Hartikainen, 040-735 1998 keskiviikkona 2.3.2022 kello 12–16.
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoa Oulu – Laurila suunnittelukokonaisuudesta: https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/oulu-laurila

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen puhelin 029 534 3812 ja [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 22.02.2022