Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Miettunen-Seipiö, ratasuunnitelma, Ii

Nähtävilläoloaika: 06.10.2021-05.11.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa rautatien tasoristeysturvallisuutta Iin kunnan alueella sekä taata häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen rautatiellä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa lakisääteinen ratasuunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa, ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit tai radan ylittävään eritasoon.

Suunnittelualue sijaitsee Oulu-Laurila -rataosalla tasoristeysvälillä Miettunen (rata-km 818+907) - Seipiö (rata-km 822+298). Suunnittelualue ei sijoitu asema- tai yleiskaava-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Väyläviraston ja yksityisten maanomistajien kiinteistöillä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 06.10.2021