Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie: Kirkkotien katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä ei haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Julkaistu 11.02.2020

Lain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä olisi vielä voinut hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta valituslupaa ei haettu määräaikaan mennessä. Varsinaiset rakennustyöt pääsevät nyt käynnistymään Kirkkotien katualueella.

Nurmijärven kunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa Kirkkotien katualueen katusuunnitelman. Päätöksestä tehtiin valitusajan puitteissa yksi valitus hallinto-oikeuteen. Valitus ei ehtinyt viivästyttää hanketta, ja Kirkkotien katualueella pystyttiin valituksen ollessa käsittelyssä tekemään esirakentamisen töitä.

”Nyt, kun katusuunnitelma on lainvoimainen, pääsemme käynnistämään työt täysillä Kirkkotien katualueella. Ensimmäisenä tehdään nykyisen Kirkkotien alueen ulkopuoliset maanleikkaus- ja pengerrystyöt. Nämä työt eivät alkuun aiheuta muutoksia tämän hetkisiin liikennejärjestelyihin. Katualueelle tulevan kiertoliittymän rakennustyöt käynnistetään keväämmällä. Tämän kohdan rakentaminen tulee aiheuttamaan suurimmat muutokset liikennejärjestelyihin. Näistä muutoksista tiedotamme asukkaita ennen töiden aloitusta”, hankkeen projektipäällikkö Antti Koski kertoo. 

Tällä hetkellä työmaalla tehdään maanleikkauksia tielinjan länsipäässä sekä moottoritien itäpuolisella alueella. Louhintatyöt puolestaan ovat lähes valmiit, parhaillaan tehdään louhintatöitä Kirkkotien maantieosuudella. Nämä valmistuvat maaliskuun aikana.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Antti Koski, Väylä, puh. 0295 34 3546, [email protected]

Projekti-insinööri Marja Wuori, Väylä, puh. 0295 343 834, [email protected]

Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate Oy, puh. 050 380 3105, [email protected]

Liikenneinsinööri Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 2311, [email protected]

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

 

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.