Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Käynnissä

Hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. 

 

Yhteystiedot

Väylä

Asiantuntija (talous)

Ari Mäkelä

  • 0295343567
  • ari.makela@vayla.fi

Väylä

Projektipäällikkö (rakentaminen)

Jarmo Niskanen

  • 0295343127
  • jarmo.niskanen@vayla.fi

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa.

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon. Liikennemäärä valtatiellä 4 Kirrin kohdalla on noin 20 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

 

 

Hankkeen tavoitteet

Liikenteen sujuvuuden ja tieliikenneturvallisuuden edistäminen

Valtatie 4:llä on sujuvuus- ja turvallisuushaasteita. Liikenne ruuhkauttaa ajoittain ja liikenteen sujuvuus kärsii. Tie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä.

Yhtenä valtakunnallisena yleistavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi valtatiellä 4. Moottoritie parantaa turvallisuutta huomattavasti uusien liittymien, uuden rinnakkaisväylän ja uuden kevyen liikenteen väylien myötä.

Paremmat toimintaedellytykset raskaalle liikenteelle

Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi. Etenkin vuonna 2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella lisää valtatien raskasta liikennettä. Tietä parannetaan etenkin raskaan liikenteen kuljetusten takaamiseksi ja biotuotteiden raaka-aine-kuljetusten varmistamiseksi.

Alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen

Jyväskylän kaupungille uusi moottoritie on pitkään odotettu hanke. Uusi tie mahdollistaa myös maankäytön edistämisen Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Samalla Laukaan teollisuusalueen yritysten toimintaedellytykset paranevat ja yhteys Jyväskylän lentokentälle sujuvoituu.

Kevyen liikenteen väylien parantaminen

Moottoritien myötä rakennetaan 25 kilometriä uusia kevyen liikenteen väyliä. Suurin osa uusista väylistä tulee valtatien 4 viereen rakennettavan rinnakkaisväylän yhteyteen. Rinnakkaisväylää käytetään myös hankkeen rakennusvaiheen väylänä, joten sen yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät rakennetaan myös rakennusvaihetta ajatellen ja tulevat siten käyttöön jo ennen moottoritien lopullista valmistumista.

Kevyen liikenteen väylillä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sillä ne mahdollistavat työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Omien väylien myötä lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuvat turvalliseksi.

 

 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen valmistelut käynnistyivät helmikuussa 2018 ja STk -urakkamallin kehitysvaihe aloitettiin syksyllä 2018. Tien rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2019. Tie on liikenteelle valmis viimeistään 2022 loppuun mennessä ja viimeistelytyöt 2023 loppuun mennessä.

Tiehanke on saanut rahoituksen Suomen valtion budjetissa 2018. Tiesuunnitelmien kustannusarvioiden perusteella hankekokonaisuuden kustannuksen on arvioitu olevan 139 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin osuus rahoituksesta on 2,9 miljoonaa euroa.

 

Taustatietoa

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta löytyy lisätietoja:

Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri - Tikkakoski, tiesuunnitelman muutos http://www.ely-keskus.fi/web/ely/keski-suomi/vt-4-parantaminen-valilla-kirri-tikkakoski-ts-muutos

Valtatien 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa, tiesuunnitelma http://www.ely-keskus.fi/web/ely/valtatien-4-parantaminen-vehnian-kohdalla-eritasoliittyman-rakentaminen-laukaa-tiesuunnitelma

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.12.2019