Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Valmistunut

Kehä I:n parannushankkeessa Espoon kaupunginrajan ja Vihdintien välille rakennettiin lisäkaistat ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymää parannettin. Tavoitteena oli, että liikenne Kehällä sujuvoituisi ja sen haitat lähiympäristölle vähenisivät.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto

Projektinjohtaja

Jukka Tarkkala

  • (09) 310 37302
  • etunimi.sukunimi@hel.fi

Graniittirakennus Kallio Oy

Urakoitsija / palaute työmaasta

  • 050 308 2156

Tilaa tästä uutiskirjeemme ja anna palautetta:

keha1@ahjocomms.fi

Tilaa WhatsApp -viestit:

Laitamme viestiä, kun jotain muuttuu esim. liikennejärjestelyissä.

  • 045 899 4412
  • 1) Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 0458994412 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Kehä 1. Whatsapp toimii vain, jos yhteystietomme on puhelinluettelossasi. 2) Lähetä tähän numeroon WhatsAppissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit. 3) Lisäämme sinut listalle, ja alat saada meiltä viestejä. Muut viestien vastaanottajat eivät näe numeroasi. Emme luovuta yhteystietoja eteenpäin. Jos haluat perua tilauksen, lähetä meille viesti aiheesta.

Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Tausta

Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä. Ruuhka-aikoina sillä on esiintynyt päivittäin pitkiä jonoja ja usein myös onnettomuuksia. Liikenteen ennustetaan kasvavan vilkkaimmalla kohdalla vuoteen 2030 mennessä jopa 122 000 autoon vuorokaudessa.

 

Meluntorjunta on ollut useilla osuuksilla puutteellinen. Bussipysäkkien sujuvuutta parannettiin, ja osa tien pohjarakenteista sekä silloista uusittiin.

 

Liikennevirasto on parantanut Kehä I:stä  yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa useiden vuosien ajan. Vuonna 2007 aloitettiin työt Leppävaarassa, jonne tehtiin mittavat uudet järjestelyt Turunväylän ja Turuntien kohdalle sekä muun muassa rakennettiin Mestarintunneli. Lokakuun lopussa valmistui Kivikontien kohdan parannustyö, jossa Kehälle tehtiin Myllypuron, Kivikon ja Viikin yhdistävä eritasoliittymä sekä Suomen oloissa ainutlaatuinen puistosilta ulkoilijoiden käyttöön.

 

Kehän länsipään uudistaminen Keilaniemen kohdalla käynnistyi tammikuussa 2016 Espoon kaupungin vetämänä hankkeena. Vuonna 2018 Kehä kulkee siellä 220 m tunnelissa. Keilarannan kohdalla on käytössä eritasoliittymä. Kehän itäpään uudistaminen Myllypuron ja Itäväylän liittymissä on vielä suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja löytyy täältä.

Tavoitteet

Päämääränä oli sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Vuoteen 2018 mennessä voi parannettua Kehää kulkea Keilaniemestä Kivikkoon.

 

Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennettiin lisäkaistat, ja Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit parannettiin. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reittejä korjattiin, ja Vihdintien yli Kehän suuntaisesti rakennettiin uusi kevyen liikenteen silta. Näin turvallisuus lisääntyy, eikä ajoradalta enää myöskään lennä kuraa ja loskaa kulkijoiden päälle.

 

Uudet pysäkkijärjestelyt helpottavat julkisten kulkuvälineiden liikennöintiä. Kaupunkien rajan ja Vihdintien välillä sekä suomalais-venäläisen koulun kohdalla parannettiin meluntorjuntaa.

Hankkeen eteneminen

Työt aloitettiin maaliskuussa 2016. Työmaa toimi yhtä aikaa kahdessa kohdassa: Espoon rajan ja Vihdintien välillä sekä Kantelettarentien ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän alueella. Töitä tehtiin mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin niin, että Kehä I oli koko ajan käytössä. Talvella haittavaikutukset olivat vähäisemmät. Valmista oli tarkoitus olla vuoden 2017 syksyllä ja aikataulussa myös pysyttiin.

 

 

Hämeenlinnanväylän uuden sillan rakennusvaiheet

 

Kustannukset

Kustannukset olivat 19 miljoonaa euroa. Liikenneviraston maksuosuus oli 83 % ja Helsingin kaupungin 17%. Urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy.

 

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.10.2017