Hyppää sisältöön

Kehä I:n parannusurakka jatkuu ensi viikosta lähtien

Julkaistu 16.03.2017

MEDIATIEDOTE 17.3.2017

Kehä I:n parannustyöt Espoon rajalta Hämeenlinnanväylälle käynnistyvät talvitauon jälkeen. Urakka aloitetaan ensi maanantaina kaiteiden korjauksilla Espoon rajan kohdalta idän suuntaan kulkevilla kaistoilla. Työt eivät aiheuta mittavia liikennejärjestelyjä.

Kehä I:n kaiteita uusitaan ja paikataan Lintuvaaran tunnelin jälkeen itään päin ajettaessa, työmaa-alueen alkupäästä. Töiden ajaksi keskikaista suljetaan, kuitenkin vain noin parin sadan metrin matkalta kerrallaan. Idän suuntaan on tällöin kaksi kaistaa käytössä.

Siltojen korjaukset ja vihertyöt aloitetaan kuun vaihteessa

Maalis-huhtikuun vaihteessa ovat vuorossa siltojen korjaukset ja vihertyöt. Vihdintien kohdalla idän suuntaan mentäessä tehdään reunapalkkien korjausta, joka ei vaadi liikennejärjestelyjä. Työ kestää muutaman viikon. Sen jälkeen aloitettava sillan kannen vesieristeen vaihto tehdään kahdessa osassa ja vaatii tällöin kahden kaistan sulkemisen töiden ajaksi.

Samoihin aikoihin aloitetaan sillankorjaustyöt myös Hämeenlinnanväylän kohdalla idän suuntaan ajettaessa. Neljästä kaistasta supistetaan tuolloin yksi keskikaista työalueeksi ja kolme kaistaa jää käyttöön.

Niin ikään kuun vaihteessa alkavat vihertyöt aiheuttavat vain tilapäisiä reunimmaisten kaistojen sulkuja multien levittämisen ja istutustöiden ajaksi eri puolilla työmaa-aluetta.

Huhtikuun puolella käynnistetään myös asfalttityöt. Teitä paikataan talven jäljiltä koko työmaa-alueella ensivaiheessa etenkin rampeissa ja kevyen liikenteen väylillä.

Kevään urakasta selvitään ilman mittavia liikennejärjestelyitä

Parannustyöt eivät aiheuta kevään aikana enää mittavia reittimuutoksia, vaan jäljellä olevista töistä selvitään pääasiassa yksittäisten kaistojen sulkemisella.

”Tavoitteena on pitää kevään aikana Kehä I kolmikaistaisena niin pitkälle kuin se on mahdollista, ja pitää kaistojen sulkemiset minimissä”, kerrotaan urakoitsija Graniittirakennus Kallio Oy:ltä.

Urakka on etuajassa – tavoitteena valmistua kesäkuun loppuun mennessä

Kehä I:n perusparannus aloitettiin vuosi sitten maaliskuussa. Urakasta on tehty jo noin 90 prosenttia, noin puoli vuotta ennakoitua aikataulua nopeammin.

Hankkeessa on tähän mennessä jatkettu kolmansia kaistoja Vallikalliosta Vihdintielle, korjattu eritasoliittymien ramppeja, korotettu meluesteitä ja parannettu bussipysäkkijärjestelyitä. Suurin osa siltojen korjauksista on myös jo tehty. Tavoitteena on saada koko urakka valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

TAUSTA
Kehä I:n uusin perusparannus käynnistyi maaliskuun puolivälissä. Syksyyn 2017 kestävässä hankkeessa jatketaan kolmansia kaistoja Vallikalliosta Vihdintielle, uusitaan tai levennetään Hämeenlinnanväylän pohjoiseen menevät rampit, korjataan Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän ylittävät risteyssillat sekä rakennetaan uusi ylikulkusilta jalankulkijoille ja pyöräilijöille Vihdintien yli. Lisäksi mm. korotetaan meluesteitä ja parannetaan bussipysäkkijärjestelyitä. Työmaa-aluetta ei oikein pääse kiertämään, joten ratkaisevin apu on vaihtaa kulkemisajankohta aamu- ja iltaruuhkan ulkopuolelle. Kimppakyytien suosiminen auttaa, samoin kuin autoilun vaihtaminen julkisiin kulkuneuvoihin.

Lisätietoja: www.liikennevirasto.fi/keha1, Facebook: /kehaykkonen
Projektijohto: Liikennevirasto - Jarmo Nirhamo p. 0295 343596, [email protected],
Tiedotetilaukset ja hanketta koskevat kysymykset: [email protected]
Ajankohtaiset liikennejärjestelyt/ WhatsApp: p. 045 8994412
Työmaapuhelin: 050 308 2156 (Graniittirakennus Kallio Oy)

Liitteet

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.