Hyppää sisältöön

Tieturvallisuutta on parannettu Turun kehätien itäpäässä Kirismäessä

Julkaistu 1.9.2021 8.00

 

E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen rakennustyöt Turun kehätien Kirismäen liittymän itäpuolella, valtatiellä 40 välillä valtatie 1-Hovinmäki (kartta), ovat valmistuneet.

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, toteaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta. Kehätien itäosan parantaminen Kirismäessä, Hadvalantien liittymän kohdalla käynnistyi huhtikuun lopussa ja valmistui suunnitellusti kesän lopussa. Toimenpiteillä on parannettu kehätien liittymäliikenteen turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä.

- Nyt rakennettua uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää pitkin pääsee Hovimäentien risteykseen asti. Tämä tekee liikkumisen kehätien varrella sijaitseville linja-autopysäkeille paljon turvallisemmaksi, jatkaa projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen Kreatelta, joka toimi kyseisen kohdan urakoitsijana.

Parannustöiden myötä Hadvalantien liittymän kohdan tieturvallisuus paranee. Liikennettä palvelee jatkossa yksi kaista suuntaansa. Tien keskelle on rakennettu keskisaarekkeita ja liittymistä valtatien yli sivuteille on helpotettu parantamalla liittymäkaistoja Naantalin suunnasta ajaessa Jättänväljäntielle sekä Piikkiön suunnasta ajaessa Hadvalantielle.

Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä Kirismäen eritasoliittymän ja Hadvalantien välillä on purettu ja uusi yhteys on rakennettu kehätien eteläpuolelle Ilolanmäentien kautta kehätien viereen Hovimäentien liittymälle asti.

Ilmakuva Hadvalantien risteyksestä.

Uusi parannettu Hadvalantien risteys Turun kehätien itäpäässä.

Kartta kehätien itäpäästä, uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä 

Kartta: Hadvalantien liittymän kohdalla aiemmin ollut ohituskaista on poistettu, liittymäkaistoja on parannettu ja jalankulun ja pyöräilyn tietä rakennettu.

Kehätien itäpään parantaminen kuului osana E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen 2. vaiheeseen, joka on Kreaten urakoima. Toisen vaiheen työt keskittyvät pääosin osuudelle Kausela-Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie-Kaarinantie. Valtatien 10 kohdan työt valmistuvat pääosin syksyn aikana ja toinen rakennusvaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Liitteet:

- Kuvat Hadvalantien risteyksestä

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta