Hyppää sisältöön

Vt 23 Varkaus-Varpaisenmäki: Valtatien 23 parannustyöt Varkauden ja Varpaisenmäen välillä valmistuvat – liikkuminen raskaan liikenteen suosimalla tiellä on nyt turvallisempaa ja sujuvampaa

Julkaistu 1.9.2022 11.30

 

Alkukeväällä 2021 käynnistyneet valtatien 23 parannustyöt Varkauden ja Varpaisenmäen välillä ovat valmistuneet syksyn aikana tehtäviä pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella on parannettu tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta muun muassa muokkaamalla valtatien vaaka- ja pystygeometriaa – eli tasausta – sekä vähentämällä tasoliittymiä. Lisäksi valtatietä on levennetty. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta on lisätty rakentamalla uusi alikulkukäytävä.

”Valtatien tasauksen parantaminen mäkiä poistamalla ja etenkin yksityistiejärjestelyjen muuttaminen tekevät valtatiellä 23 liikkumisesta entistä turvallisempaa ja sujuvampaa kaikille tienkäyttäjille. Raskas liikenne on huomioitu erityisesti kunnostustöissä ja tie kestää nyt kovaakin käyttöä”, kertoo hankkeen projekti-insinööri Sami Honkanen Väylävirastosta.

Hankealue Varkauden ja Varpaisenmäen välillä on jaettu kolmeen urakka-alueeseen:

  1. Kurolan liittymän lähellä, hankealueen Varkauden puoleisessa päässä, rakennettiin uutta päällystettä sekä uusi alikulkukäytävä.
  2. Mustinsalon ja Kortemäen alueella parannettiin nykyisen tien tasausta, eli loivennettiin mäkiä.
  3. Hoikanmäen ja Niemelän alueella Heinäveden päässä Leppävirran risteysalueella, parannettiin niin ikään nykyisen tien tasausta.

Kaikilla urakka-alueilla on rakennettu valaistusta ja tehty yksityistiejärjestelyitä eli rakennettu uusia yksityisteitä ja purettu vanhoja valtatielle johtaneita liittymiä. Tasoliittymien määrä vähentämällä parannettiin liikenteen sujuvuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta merkittävästi.

Työt valmistuvat etuajassa ja hankkeelle myönnetyn rahoituksen puitteissa

”Hyvä yhteistyö kaikkien hankkeessa työskennelleiden ammattilaisten kesken vaikutti hankkeen sujuvuuteen ja saammekin urakan hieman etuajassa valmiiksi. Työskentely sujui myös turvallisesti ja työmaalla vältyttiin vaaratilanteilta”, iloitsee Honkanen.

“Rakennustyön aiheuttamat häiriöt tienkäyttäjille saatiin pidettyä maltillisina. Kiitos myös alueen asukkaille kärsivällisyydestä rakentamisen aiheuttamien erikoisjärjestelyiden aikana”, sanoo työmaapäällikkö Kalle Willman GRK:lta. 

Hanke tulee valmistumaan aikataulussa ja myönnetyn rahoituksen puitteissa. Hankkeelle myönnettiin valtuutta yhteensä 13 miljoonaa euroa, jonka ansiosta voitiin toteuttaa hieman laajempaa ja korkeatasoisempaa valtatien parantamista.

Osa valaistustöistä valmistuu syksyllä

Valaistustyöt Varkaudentien liittymäalueella valmistuvat viimeiseksi ja vasta syksyn tultua.

”Valitettavasti valaistustöiden osalta tilanne on sellainen, että Varkaudentien liittymäalueella joudutaan odottamaan syksyyn, että valaistus saadaan toimimaan sähköverkkoyhtiön toimitusvaikeuksista johtuen. Liittymäalueella ei ole ollut aiemmin valaistusta, ja hankkeessa nyt rakennettua valaistusta ei kyseisen kohdan osalta saada toimintaan sähköliittymän kytkennän viivästymisestä johtuen”, Honkanen toteaa.

Kuljettajilta pyydetäänkin tarkkaavaisuutta iltojen pimentyessä. Valtatien liittymäalueen molemmin puolin pyritään asettamaan puutteellisesta valaistuksesta kertovat liikennemerkit.

Taustatietoa

Tiehankkeesta vastasi Väylävirasto ja urakoitsijana toimi GRK Infra Oyj.

Hankkeen taustalla on vuonna 2013 laadittu tiesuunnitelma Varkaus–Viinijärvi. Ennen hankkeen käynnistymistä kyseisellä tieosuudella on jo toteutettu pienempiä osuuksia Varkaudesta Joensuuhun esimerkiksi ohituskaistoja rakentamalla.

Kurolan liittymä ja uusi alikulkukäytävä

Kurolan liittymä ja uusi alikulkukäytävä.

Hoikanmäentie ja Heinävedentie sekä uusi yksityistie

Hoikanmäentie ja Heinävedentie sekä uusi yksityistie.

Tietä reunustavaa kalliota on poistettu Vuorisentien liittymän alueella. Leveämpi tienreuna parantaa näkyvyyttä ja lisää liikenneturvallisuutta.

Tietä reunustavaa kalliota on poistettu Vuorisentien liittymän alueella. Leveämpi tienreuna parantaa näkyvyyttä ja lisää liikenneturvallisuutta.

Katso videot urakka-alueista ennen ja jälkeen parannusten

Urakka-alue 1: https://www.youtube.com/watch?v=9G6-KWV96K0
Urakka-alue 2: https://www.youtube.com/watch?v=_h0ZBdD4ijU
Urakka-alue 3: https://www.youtube.com/watch?v=4fGu-qu-Q4s

Lisätietoja

Sami Honkanen, projekti-insinööri, Väylävirasto, puh. 029 534 3323, [email protected]
Kalle Willman, työmaapäällikkö, GRK Infra Oyj, puh. 050 560 2996, [email protected]  

Lue lisää

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki: Tieliikenteen turvallisuutta parannettiin muokkaamalla myös valtatien geometriaa: https://vayla.fi/-/vt-23-varkaus-varpaisenmaki-tieliikenteen-turvallisuutta-parannettiin-muokkaamalla-myos-valtatien-geometriaa
Hankkeen verkkosivuilta: https://vayla.fi/vt23-varkaus-varpaisenmaki
Hankkeen Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/Vt23VaVa

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -tiehankkeen tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella sekä parantaa tien kestävyyttä. Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2022.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta