Hyppää sisältöön

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki: Tieliikenteen turvallisuutta parannettiin muokkaamalla myös valtatien geometriaa

Julkaistu 1.9.2022

Valtatiellä 23, Varkauden ja Varpaisenmäen välillä raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella on parannettu tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta muun muassa muokkaamalla valtatien vaaka- ja pystygeometriaa – eli tasausta. Mutta mitä tarkoittaa tien tasaus?

“Tien tasauksella tarkoitetaan arkikielelle yksinkertaistettuna mäkien muotoja, eli tien pinnan korkeusasemaa ja sen vaihtelua tien pituussuunnassa. Tasausviiva on korkeusvaihtelua osoittava kuvaaja. Tasauksella pyritään vaikuttaman liikenneturvallisuuteen, ajomukavuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Vaaka- ja pystysuuntaiset vaihtelut vaikuttavat muun muassa siihen, miten hyvin autoilijat näkevät toisensa kohtaamis-, liittymis- ja päätöksentekotilanteissa, ajovalojen suuntaan ja tienpinnan kuntoon”, selostaa Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -hankkeen projekti-insinööri Sami Honkanen Väylävirastosta.

Kohtaamisnäkemä on matka, minkä etäisyydeltä kahden kohtaavan ajoneuvon kuljettajat voivat nähdä toistensa ajoneuvot ja normaaliolosuhteissa pysähtyä yhteenajon välttämiseksi. Nopeusrajoituksen kasvaessa vaaditaan pidempi kohtaamisnäkemä. Lähde: Väyläviraston ohje tien suuntauksen suunnittelusta.

Tienpintojen kaltevuudella ja viettävyydellä on vaikutusta ajoneuvojen liikkeellelähtökykyyn, kiihdyttämiseen ja hidastuvuuteen sekä esimerkiksi siihen, etteivät raskaat ajoneuvot alita haluttua nopeutta ylämäissä. Suunnittelussa huomioidaan myös kevyen liikenteen turvallisuus ja liikkumis¬mukavuus sekä esteettömyysvaatimukset.

Tasauksen suunnitteluun vaikuttavat maaston muotojen lisäksi tonttien tasot, pintakuivatus, esteettömyys sekä kadun alapuolinen vesihuoltoinfra.

Tasausta voidaan parantaa poistamalla tai loiventamalla mäkiä. Myös tien kuivuminen huomioidaan tasauksen yhteydessä, jotteivat pintavedet jää haittaamaan tielläliikkujien turvallisuutta ja tierakenne pääsee kuivumaan suunnitellulla tavalla.

”Valtatien tasauksen parantaminen mäkiä poistamalla tekee osaltaan valtatiellä 23 liikkumisesta entistä turvallisempaa ja sujuvampaa kaikille tienkäyttäjille. Raskas liikenne on huomioitu kunnostustöissä erityisesti”, summaa projekti-insinööri Sami Honkanen Väylävirastosta.

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -hanke valmistui 1.9.2022.

Lue lisää

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -hankkeesta: https://vayla.fi/vt23-varkaus-varpaisenmaki
Tien suuntauksen suunnittelusta: https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2013-30_tien_suuntauksen_suunnittelu.pdf 

Lisätietoja

Sami Honkanen, projekti-insinööri, Väylävirasto, puh. 029 534 3323, [email protected]

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -tiehankkeen tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella sekä parantaa tien kestävyyttä. Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2022.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta