Hyppää sisältöön

Hankehaku

Väylävirasto vastaa valtion väyläverkon kehittämisestä. Hankehausta löytyvät ne suunnitteilla, käynnissä ja valmistuneet Väyläviraston kehittämishankkeet sekä ELY-keskusten vastuulla olevat tiehankkeet, joilla on omat verkkosivut. 
Käynnissä olevilla hankkeilla tarkoitetaan toteutuspäätöksen saaneita hankkeita. Kaikki käynnissä olevat hankkeet eivät vielä ole rakentamisvaiheessa.
Muista suunnitteilla olevista hankkeista löytyy tietoa myös Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta.

Voit hakea hankkeita vaiheen (suunnitteilla, käynnissä, valmistunut), väylämuodon, alueen tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmällä.

Haku toimii siten, että hakuehdot eivät sulje toisiaan pois. Tähän on poikkeuksena aluetta koskeva hakuehto. Jos olet valinnut alueen (maakunta), haku näyttää vain valitun alueen hankkeet.

Voit hakea hankkeita myös vapaasanahaulla. Kirjoita kenttään esimerkiksi paikkakunnan tai hankkeen nimi, jota olet etsimässä.

Jos haluat listauksen kaikista hankkeista, jätä valinnat tyhjäksi ja paina "Hae"

Väylä Hankehaku
Hankkeen vaihe
Hanke
Alue
104 tulokset
Ei tuloksia
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7  
true

Digirata

Digirata-hankkeessa uudistetaan junien kulunvalvonta. Nykyisen järjestelmän käyttöikä päättyy 2030-luvun puoliväliin mennessä ja myös uudet ratalinjaukset vaativat EU:n velvoittamana uudenlaista kulunvalvontaa (ERTMS).
Ratahanke Uusimaa Käynnissä

Maantien 2773 parantaminen välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä

Ylöjärvellä käynnistyy maantien 2773 parannustyöt. Vastamäentien liittymän–Saksitien liittymän rakennetaan jalankulku- ja polkupyörätietä sekä suojateitä.
Tiehanke Pirkanmaa Käynnissä

Kuopion ratapiha

Kuopion ratapiha -hankkeessa uudistetaan laiturit ja opasteet, parannetaan matkakeskukseen johtavaa matkustajatunnelia, uusitaan turvalaitteet ja rakennetaan hissit laitureille. Lisäksi uusitaan Puijonkadun alikulkusilta ja Maaherrankadun alikulkusilta.
Ratahanke Käynnissä Pohjois-Savo

Suhangon kaivostie, Ranua

Hankkeessa rakennetaan uusi tieyhteys kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle.
Tiehanke Lappi Käynnissä

Siltatyöt 2023 - Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Kaakkois-Suomen siltojen ylläpidon ja rakentamisen rahoitus vuonna 2023 on 4,4 M€, joka sisältää myös Kiiskijärven uuden sillan rakentamisen loppuun saattamisen erillisrahoituksen turvin. Rahoituksella korjataan tai uudistetaan 4 siltaa ja lisäksi tehdään paljon pieniä siltojen korjaustöitä. Rahoitusta käytetään myös siltojen tarkastuksiin sekä korjaussuunnitelmien laatimiseen.
Tiehanke Kymenlaakso Etelä-Karjala Käynnissä

Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen

Poikkimaantie (mt 8155) on tärkeä poikittaisliikenteen yhteys Oulun Hiukkavaarasta Oritkarin satamaan. Väyläviraston hankkeessa parannetaan Poikkimaantien liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetuksien toimivuutta sekä vähennetään liikenteen aiheuttamia meluhaittoja.
Tiehanke Pohjois-Pohjanmaa Käynnissä

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta.
Ratahanke Uusimaa Käynnissä Suunnitteilla

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistys

Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistyshankkeessa sähköistetään rataväli Porista Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin. Sähköistys parantaa logistiikan kilpailukykyä, vähentää tavarajunien liikennöintikustannuksia ja vähentää päästöjä.
Ratahanke Satakunta Käynnissä

Helsinki–Turku-radan peruskorjaus

Hankkeen tavoitteena on korjata päällysrakenteeseen, kuivatukseen, radan vakavuuteen liittyviä ongelmia ja rakentaa yksi uusi ja yksi uudistettava silta sekä parantaa tunneliturvallisuutta. Hankkeessa parannetaan lisäksi Jorvaksen asemaa.
Ratahanke Uusimaa Varsinais-Suomi Käynnissä

Kupittaa–Turku-ratahanke selkosuomeksi

Tämä on Kupittaa–Turku-ratahankkeen selkokielinen sivu. Sivulla kerrotaan pääkohdat ratahankkeesta. 
Ratahanke Varsinais-Suomi Käynnissä

Tornion meriväylän parantaminen

Hankkeessa Tornion 9 metrin meriväylän geometriaa parannetaan väylän kaarteita ja kapeita kohtia leventämällä.
Vesiväylähanke Lappi Käynnissä

Vaasan meriväylän leventäminen

Hankkeessa Vaasan meriväylän sisäosat levennetään kapeilta kohdilta 140 metriä leveäksi. 
Vesiväylähanke Pohjanmaa Käynnissä

Päällystystyöt Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskuksen päällystyskohteet löytyvät Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023.
Tiehanke Päällystystyöt Pirkanmaa Käynnissä

Oulun ratapihan turvalaitteet

Hankkeessa uusitaan Oulun rautatieliikennepaikan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät ja mahdollistetaan ERTMS-järjestelmän käyttöönotto tulevaisuudessa.
Ratahanke Pohjois-Pohjanmaa Käynnissä

Pieksämäen asemajärjestelyt

Hankkeessa Pieksämäen henkilöratapihan laitureista tehdään esteettömiä ja laiturialueen ulkoasua parannetaan.
Ratahanke Etelä-Savo Käynnissä
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7