Hyppää sisältöön

Hankehaku

Väylävirasto vastaa valtion väyläverkon kehittämisestä. Hankehausta löytyvät ne suunnitteilla, käynnissä ja valmistuneet Väyläviraston kehittämishankkeet sekä ELY-keskusten vastuulla olevat tiehankkeet, joilla on omat verkkosivut. 
Käynnissä olevilla hankkeilla tarkoitetaan toteutuspäätöksen saaneita hankkeita. Kaikki käynnissä olevat hankkeet eivät vielä ole rakentamisvaiheessa.
Muista suunnitteilla olevista hankkeista löytyy tietoa myös Suunnittelukohteiden tiedot -osiosta.

Voit hakea hankkeita vaiheen (suunnitteilla, käynnissä, valmistunut), väylämuodon, alueen tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmällä.

Haku toimii siten, että hakuehdot eivät sulje toisiaan pois. Tähän on poikkeuksena aluetta koskeva hakuehto. Jos olet valinnut alueen (maakunta), haku näyttää vain valitun alueen hankkeet.

Voit hakea hankkeita myös vapaasanahaulla. Kirjoita kenttään esimerkiksi paikkakunnan tai hankkeen nimi, jota olet etsimässä.

Jos haluat listauksen kaikista hankkeista, jätä valinnat tyhjäksi ja paina "Hae"

Väylä Hankehaku
Hankkeen vaihe
Hanke
Alue
296 tulokset
Ei tuloksia
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
true

Mt 355 Merituulentien parantaminen, Kotka

Maantie 355 (Merituulentie) on pääyhteys valtatieltä 15 (Hyväntuulentie) HaminaKotkan pääsatamaan Mussalossa. Merituulentie on myös tärkeä Kotkan sisäistä liikennettä palveleva yhteys Mussalosta Kotkan keskustaan.
Tiehanke Kymenlaakso Suunnitteilla

Vt 5 Hietanen-Pitkäjärvi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut maantielain 18. §:n mukaisen yleissuunnitelman valtatien 5 parantamisesta välillä Hietanen–Pitkäjärvi (Hirvensalmi, Mikkeli). Yleiss
Tiehanke Etelä-Savo Suunnitteilla

Maantien 380 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Iitiä - Juuresaho, Lappeenranta ja Lemi

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosan kevyen liikenteen yhteystarpeita ja liikenneturvallisuutta sekä liittää jatkossa Lemin kuntakeskus ja Kuukanniemen alue osaksi Etelä-Karjalan pyöräilyreittiä.
Tiehanke Etelä-Karjala Suunnitteilla

Mt 180 Kuusistonsalmen sillan uusiminen

Kuusistonsalmen sillan uusiminen on lähtenyt liikkeelle elokuussa 2023. Urakka valmistuu syyskuussa 2024. Vanha huonokuntoinen silta puretaan ja uusi silta rakennetaan nykyisen paikalle. Uusi silta parantaa etenkin jalankulku- ja pyöräilyväylän mitoitusta, lisäksi siltapaikan pystygeometriaa parannetaan nostamalla maantien korkeusasemaa.
Tiehanke Varsinais-Suomi Käynnissä

Valtatien 4 parantaminen Viitasaaren kohdalla, toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma

Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa on pyritty löytämään ratkaisu, mi
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Vt 9 Lievestuore-Hankasalmi

Valtatien 9 parantaminen välillä Lievestuore-Hankasalmi, toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman valtatielle 9 Lievestuoreen ja Hankasalmen välille.
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Vt 18/23 Jyväskylä-Keuruu

Valtatie 18 alkaa Jyväskylän Keljosta. Keljon ja Petäjäveden välinen osuus on kaksikaistainen ja yhteinen valtatien 23 kanssa. Petäjävedellä valtatie 18 erkanee valtatiestä 23. Valtatie 23 jatkuu Kel
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Mt 637 (Jyväskyläntie) liittymä- ja yksityistiejärjestelyt Vihtavuoren taajaman kohdalla, Laukaa, tiesuunnitelma

Seututien 637 liikennemäärä Vihtavuoren eritasoliittymän eteläpuolella on 8771 ajoneuvoa/vrk ja raskaan liikenteen osuus 5,5%. Eritasoliittymän pohjoispuolella
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan toimenpiteet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella

Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Laadittavien selvitysten ja suunnitelmien lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki–Tornio/Haaparanta”. Siinä määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.
Tiehanke Pohjois-Pohjanmaa Suunnitteilla

Mt 637 Sorastajantie - Laukaan kirkonkylän taajama

Seututien 637 parantaminen välillä Jyväskylä - Laukaa Seututie 637 on vilkasliikenteinen maantie, joka yhdistää Laukaan ja Jyväskylän. Seututien keskimääräine
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Häkämäki, Kouvola

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa valtatielle 6 Kouvolan kohdalle Tykkimäen ja Häkämäen välille. Tiesuunnitelmassa tarkennetaan vuonna 2021 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Kouvolan kaupunki laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavaa valtatien 6 eteläpuolelle. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan syksyllä 2024.
Tiehanke Kymenlaakso Suunnitteilla

Valtatien 9 (Rantaväylän) parantaminen välillä Pumperi - Aholaita, Jyväskylä aluevaraussuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatielle 9 Jyväskylän kohdalla.
Tiehanke Keski-Suomi Suunnitteilla

Uusi yhteys välille vt 2 – vt 8, Pori, Yleissuunnitelma

Suunnittelukohteena on Porin kaupunkiin, lähelle Ulvilan rajaa sekä taajamaa sijoittuva uusi yhteys välillä Honkaluoto (vt 2) - Vainio (vt 8) ja siihen liittyvät liittymä-, tie- ja katujärjestelyt.
Tiehanke Suunnitteilla

Vt 9 Loimaa

Loimaan risteyssilta valmistui vuonna 2019. Eritasoliittymän ramppijärjestelyt valmistuivat keväällä 2020. Uudet riista-aidat valmistuivat suurimmaksi osaksi kesällä 2020.
Tiehanke Varsinais-Suomi Käynnissä
Sivut: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20