Mansikkakosken ratasillan rakennussuunnittelu

Ratasillan suunnittelu on käynnistetty

Tarjouskilpailun jälkeen suunnittelutoimeksiannon toteuttajaksi valikoitui Sito Oy.

Sopimus Sito Oy:n kanssa on allekirjoitettu 27.7.2017.