Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY

Osastopäällikkö

Petteri Hulkko

  • 010 33 49426
  • etunimi.sukunimi@poyry.com

Jalankulku- ja pyöräilyväylät väleillä Tiituspohja-Leppävesi (mt 637 Jyväskyläntie) ja Kauramaantie-Perttula (mt 638 Vaajakoskentie)

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 637 (Jyväskyläntie), joka ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Laukaan ja Jyväskylän välille, jolloin parannetaan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Leppävedeltä Hallaperäntien kohdalta ja päättyy Vaajakoskentien kohdalle.

Hankkeeseen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantien 638 (Vaajakoskentie) välille Kauramaantie-Perttula, jonka tavoitteena on edistää turvallisen koulutien toteutumista.

Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke.

Suunnitelmatilanne

Hanke on käynnistetty syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laativa konsultti on Pöyry Finland Oy. Suunnittelutyö käsittää esisuunnitteluvaiheessa eri linjausvaihtoehtojen tarkastelun sekä hankkeen tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valitun linjausvaihtoehdon pohjalta. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään sitten, kun tiesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2020 ja rakennussuunnitelma loppuvuodesta 2020.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.12.2019