Jalankulku- ja pyöräilyväylät väleillä Tiituspohja-Leppävesi (mt 637 Jyväskyläntie) ja Kauramaantie-Perttula (mt 638 Vaajakoskentie)

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 637 (Jyväskyläntie), joka ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Laukaan ja Jyväskylän välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Leppävedeltä Hallaperäntien kohdalta ja päättyy Vaajakoskentien kohdalle (2,4 km).

Hankkeeseen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantien 638 (Vaajakoskentie) välille Kauramaantie-Perttula, jonka tavoitteena on edistää turvallisen koulutien toteutumista.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin sähköisesti sekä antaa niistä palautetta sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteenveto saapuneista palautteista ja niiden vastauksista löytyy tämän sivun alaosasta (liitteet).

Tiesuunnitelma viimeistellään ja se valmistuu kevään 2020 aikana, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) ja ilmoittamaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

 

Toteutus

Tiituspohja-Leppävesi osuuden rakentamisen osalta valtion rahoitusosuus (50 %) on myönnetty vuoden 2020 talousarviossa. Jos koko hankkeen rahoitus varmistuu, on rakentaminen mahdollista käynnistää vuonna 2021.

Kauramaantie-Perttula osuuden toteuttamisen osalta rahoitus ja toteutus eivät ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.05.2020