Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma, Turku

Nähtävilläoloaika: 12.05.2021-11.06.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma, Turku

Hanke on osa Helsinki - Turku nopean junayhteyden suunnittelua. Hankkeen tavoitteena on suunnitella kaksoisraide Kupittaan ja Turun ratapihan väliin sekä Turun ratapihan raiteiden käyttö. Turun ratapiha sisältää VAK-raiteet, puunkuormausraiteen, kunnossapitoraiteet sekä autolastausraiteen ja laiturijärjestelyt. Lisäksi on suunniteltu uudet hissi- ja porrasyhteydet Logomon sillalta uusille asemalaitureille. Turun kaupungin toimesta suunnitellaan uutta asemakeskusta ja asema-aluetta.

Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma, Turku pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/7153/04.01.01/2017. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 12.05.2021