Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma, Turku

Nähtävilläoloaika: 09.08.2021-15.09.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.7.2021 päätöksellään TRAFICOM/326981/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma, Turku.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819 ja [email protected]

Väylävirasto
 

Julkaistu 09.08.2021