null
null Helsinki-Turku nopean ratayhteyden suunnittelu kiinnostaa alan tekijöitä

Helsinki-Turku nopean ratayhteyden suunnittelu kiinnostaa alan tekijöitä

Julkaistu 15.09.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto järjesti Helsinki-Turku ratayhteyden suunnittelun hankinnoista konsulteille infotilaisuuden 12.9.2017. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä konsulttitoimistojen edustajaa.

Vuoden 2017 valtion budjetissa suunnitteluhankkeelle on myönnetty 10 M€ määräraha. Sunnitteluvalmius rataosuudella vaihtelee. Merkittävimpänä suunnittelukohteena on Espoo-Salo uuden, noin 95 km pitkän oikoradan, yleissuunnitelman laatiminen.

Kehitysnäkymissä myönteisiä vaikutuksia kansainväliselle kilpailukyvylle

Yhteysvälin henkilöliikenteen kehitysnäkymiä ja ratakäytävän kehittämisen aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty vuonna 2016. Helsinki-Turku välin nopealla ratayhteydellä olisi toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia kansainväliseen kilpailukykyyn osana kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, elinkeinoelämään mm. Helsinki-Turku-Tampere kasvukolmiossa sekä alueellisesti ratayhteyden varrella oleville kunnille. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu nykyiselle Rantaradalle.

Suunnitteluhanke sisältää edellä mainitun Espoo-Salo oikoradan, sekä jo vuonna 2016 valmistuneen Espoonradan ratasuunnitelman, lisäksi toimenpiteiden suunnittelua Salo-Turku välillä sekä Turun ratapihalla.

Suunnittelua useassa vaiheessa, valmista 2020

Suunnittelun alustava aikataulu on, että Espoo-Salo yleissuunnitelman ja Turun ratapihan suunnitteluhankinnat tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. Salo-Turku suunnitteluhankinnat ajoittuvat vuoden 2018 loppuun ja Rantaradan toimenpiteiden suunnittelu vuodelle 2019. Suunnittelukokonaisuuden on arvioitu valmistuvan vuonna 2020.

"Haluamme tehdä Espoo-Salo yleissuunnitelman suunnitteluhankinnan innovatiivisella tavalla, tavoitteena laadukas suunnitteluprosessi ja lopputulos. Hyödynnämme hankinnassa neuvottelumenettelyä sekä allianssihankkeista tuttua hankinnan jaottelua hankintavaiheeseen, kehitysvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen", kertoo suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Heidi Mäenpää.

Espoo-Salo yleissuunnittelu tehdään kolmessa maantieteellisessä osassa; Espoo-Lohja, Lohja-Suomusjärvi ja Suomusjärvi-Salo.

Konsultit pitivät kuulemastaan. Esitetyt hankintamenettelyt ja hankkeiden jakaminen osiin saivat kannatusta. Suunnitteluhankkeiden onnistumisen kannalta korostettiin erityisesti suunnittelutiimin päällikön projektinjohto-ominaisuuksia tekniikka-alojen asiantuntijoiden osaamisen ohella. Esille nostettiin myös hankinnoissa käytettäviin laadullisiin arviointeihin liittyvät ongelmat ja perättiin niiden hyvää huomiointia hankinnan arviointiperusteita suunniteltaessa.

Tilaisuudesta lähdettiin selvästi odottavin mielin. Hankintailmoituksia odotetaan!

Tilaisuuden esitysaineisto