Hyppää sisältöön

Helsinki-Turku nopean ratayhteyden suunnittelu kiinnostaa alan tekijöitä

Julkaistu 15.9.2017

Liikennevirasto järjesti Helsinki-Turku ratayhteyden suunnittelun hankinnoista konsulteille infotilaisuuden 12.9.2017. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä konsulttitoimistojen edustajaa.

Vuoden 2017 valtion budjetissa suunnitteluhankkeelle on myönnetty 10 M€ määräraha. Sunnitteluvalmius rataosuudella vaihtelee. Merkittävimpänä suunnittelukohteena on Espoo-Salo uuden, noin 95 km pitkän oikoradan, yleissuunnitelman laatiminen.

Kehitysnäkymissä myönteisiä vaikutuksia kansainväliselle kilpailukyvylle

Yhteysvälin henkilöliikenteen kehitysnäkymiä ja ratakäytävän kehittämisen aluetaloudellisia vaikutuksia on selvitetty vuonna 2016. Helsinki-Turku välin nopealla ratayhteydellä olisi toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia kansainväliseen kilpailukykyyn osana kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, elinkeinoelämään mm. Helsinki-Turku-Tampere kasvukolmiossa sekä alueellisesti ratayhteyden varrella oleville kunnille. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu myös tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu nykyiselle Rantaradalle.

Suunnitteluhanke sisältää edellä mainitun Espoo-Salo oikoradan, sekä jo vuonna 2016 valmistuneen Espoonradan ratasuunnitelman, lisäksi toimenpiteiden suunnittelua Salo-Turku välillä sekä Turun ratapihalla.

Suunnittelua useassa vaiheessa, valmista 2020

Suunnittelun alustava aikataulu on, että Espoo-Salo yleissuunnitelman ja Turun ratapihan suunnitteluhankinnat tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. Salo-Turku suunnitteluhankinnat ajoittuvat vuoden 2018 loppuun ja Rantaradan toimenpiteiden suunnittelu vuodelle 2019. Suunnittelukokonaisuuden on arvioitu valmistuvan vuonna 2020.

"Haluamme tehdä Espoo-Salo yleissuunnitelman suunnitteluhankinnan innovatiivisella tavalla, tavoitteena laadukas suunnitteluprosessi ja lopputulos. Hyödynnämme hankinnassa neuvottelumenettelyä sekä allianssihankkeista tuttua hankinnan jaottelua hankintavaiheeseen, kehitysvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen", kertoo suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Heidi Mäenpää.

Espoo-Salo yleissuunnittelu tehdään kolmessa maantieteellisessä osassa; Espoo-Lohja, Lohja-Suomusjärvi ja Suomusjärvi-Salo.

Konsultit pitivät kuulemastaan. Esitetyt hankintamenettelyt ja hankkeiden jakaminen osiin saivat kannatusta. Suunnitteluhankkeiden onnistumisen kannalta korostettiin erityisesti suunnittelutiimin päällikön projektinjohto-ominaisuuksia tekniikka-alojen asiantuntijoiden osaamisen ohella. Esille nostettiin myös hankinnoissa käytettäviin laadullisiin arviointeihin liittyvät ongelmat ja perättiin niiden hyvää huomiointia hankinnan arviointiperusteita suunniteltaessa.

Tilaisuudesta lähdettiin selvästi odottavin mielin. Hankintailmoituksia odotetaan!

Tilaisuuden esitysaineisto


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta