Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Salo-Turku kaksoisraide välillä Hajala-Nunna, yleissuunnitelma, Salo, Paimio ja Kaarina

Nähtävilläoloaika: 25.04.2022-25.05.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman: Salo-Turku kaksoisraide välillä Hajala-Nunna, yleissuunnitelma, Salo, Paimio ja Kaarina

Suunnittelualue sijaitsee rataosalla Salo-Turku osuudella Hajala-Nunna. Suunnittelualue alkaa noin Hajalan taajaman kohdalta ja päättyy Piikkiön taajaman kohdalle. Suunnitelmassa tarkastellaan sekä kaksoisraideosuuksia että oikaisuvaihtoehtoja. 

Suunnittelun tavoitteena on tarkentaa aiemmassa ratateknisessä suunnitelmassa esitettyjä vaihtoehtoratkaisuja kaksoisraideosuuksien ja oikaisujen osalta. Suunnittelu sisältää myös tarvittavien siltojen, muiden taitorakenteiden ja tarvittavien tie- ja katuyhteyksien suunnittelua. 

Salo-Turku kaksoisraide välillä Hajala-Nunna, yleissuunnitelma, Salo, Paimio ja Kaarina pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/6860/04.01.00/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto löytyy hankesivuilta www.vayla.fi/hajala-nunna-yleissuunnitelma 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projekti-insinööri Outi Leuhtonen, puhelin 029 534 3334 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 25.04.2022