Jalankulku- ja pyöräilyväylät väleillä Tiituspohja-Leppävesi (mt 637 Jyväskyläntie) ja Kauramaantie-Perttula (mt 638 Vaajakoskentie)

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 637 (Jyväskyläntie), joka ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Laukaan ja Jyväskylän välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Leppävedeltä Hallaperäntien kohdalta ja päättyy Vaajakoskentien kohdalle (2,4 km).

Hankkeeseen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantien 638 (Vaajakoskentie) välille Kauramaantie-Perttula, jonka tavoitteena on edistää turvallisen koulutien toteutumista.


Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativana konsulttina toimii AFRY Finland Oy.
 

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sen sijaan tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin huhtikuussa 2020 videomateriaalin ja sähköisen aineiston avulla.


Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 27.8.2020 – 25.9.2020. Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivulla (Kuulutukset ja ilmoitukset) 26.8.2020. Lisäksi asiasta ilmoitettiin Laukaa-Konnevesi-lehdessä ja Laukaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.


Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.
 

Toteutus

Tiituspohja-Leppävesi osuuden rakentamisen osalta valtion rahoitusosuus (50 %) on myönnetty vuoden 2020 talousarviossa. Jos koko hankkeen rahoitus varmistuu, on rakentaminen mahdollista käynnistää vuonna 2021.

Kauramaantie-Perttula osuuden toteuttamisen osalta rahoitus ja toteutus eivät ole tiedossa.

 

 

Liitteet

 

-    Yleiskartta (pdf)
-    Suunnitelmakartat (pdf)
-    Poikkileikkaukset (pdf)
-    Pituusleikkaukset (pdf)
 

 

 

 

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

AFRY Finland Oy

Projektipäällikkö

Petteri Hulkko

  • 040 7642 162