Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Harri Sakki

  • 029 534 3211

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Hankkeessa sähköistetään 149 kilometriä pitkä, yksiraiteinen Hyvinkää–Hanko-rata ja parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta.

Nykytila

Hyvinkää–Karjaa–Hanko -rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää–Karjaa on vain tavaraliikennettä ja Karjaa-Hanko -välillä myös kiskobusseilla hoidettavaa ostosopimukseen perustuvaa henkilöliikennettä.

Vuonna 2017 yhteysvälillä kuljetettiin 1,4 miljoonaa tonnia tavaraa, joista vain
osa oli koko rataosan läpi kulkevaa liikennettä. Vuonna 2017 tehtiin Karjaa-Hanko välillä 100 000 henkilöliikenteen matkaa. 

Hyvinkää–Hanko -yhteysvälillä on 78 tasoristeystä, joista 38 on varustettu varoituslaittein. Tasoristeyksistä Hyvinkäällä sijaitsee 8, Nurmijärvellä 15, Vihdissä 18, Lohjalla 13, Raaseporissa 16 ja Hangossa 8. Yhteysvälin tasoristeyksiä on pyritty poistamaan vuosien varrella ja viimeisimmät poistot on tehty 2017.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Sähköistys sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko -radan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä mahdollisesti Lappohjan satamaraiteen sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 165 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Tasoristeyksien parantamisen tavoitteena on parantaa rataosan tasoristeyksien turvallisuutta joko niitä poistamalla tai turvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet kohdistuvat useisiin rataosalla sijaitseviin tasoristeyksiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen ratasuunnitelma on valmistunut vuoden 2019 lopussa. Ratasuunnitelma on jaettu pienempiin osuuksiin: koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla. Ratasuunnitelman on määrä saada lainvoimaisuus vuoden 2020 vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen ratasuunnitelma oli nähtävillä 24.3.2020 alkaen Väyläviraston verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana asianosaisilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta Väyläviraston kirjaamoon (ratalaki 22 §).

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuosina 2020 - 2024.

Hankkeen kustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on 62 miljoonaa euroa. Sähköistyksen osuus kustannuksista on 46 ja tasoristeyksien parantamisen 16 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistyksen rakennuttaja- ja valvontapalveluista vastaa Welado Oy.

Parhaillaan toteutuksessa on radan geometrian laadinta ja radan alennuskohteiden suunnittelu sekä sähköistyksen pääkaavion laadinta.

Ratajohdon rakentaminen 165 kilometrin rataosalle tullaan tämän hetkisen näkemyksen mukaan kilpailuttamaan kahtena erillisenä urakkana, Hanko-Karjaa ja Karjaa-Hyvinkää. Hanko-Karjaa rataosan ratajohtourakka saadaan todennäköisesti kyselyyn vuoden 2021 alussa ja Karjaa-Hyvinkää -väli hieman myöhemmin samana vuonna.

Tasoristeyksien turvallisuuden parantamisen suunnittelu on käynnistynyt ja työt etenevät tällä hetkellä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista ilman lainvoimaista ratasuunnitelmaa.