Nykytila

Hyvinkää–Karjaa–Hanko-rata (149 km) on yksiraiteinen sähköistämätön rata. Rataosalla Hyvinkää–Karjaa on vain tavaraliikennettä ja Karjaa-Hanko välillä myös kiskobusseilla hoidettavaa ostosopimukseen perustuvaa henkilöliikennettä.

Vuonna 2017 yhteysvälillä kuljetettiin 1,4 miljoonaa tonnia tavaraa, joista vain
osa oli koko rataosan läpi kulkevaa liikennettä. Vuonna 2017 tehtiin Karjaa-Hanko välillä 100 000 henkilöliikenteen matkaa. 

Hyvinkää–Hanko-yhteysvälillä on 78 tasoristeystä, joista 38 on varustettu varoituslaittein. Tasoristeyksistä Hyvinkäällä sijaitsee 8, Nurmijärvellä 15, Vihdissä 18, Lohjalla 13, Raaseporissa 16 ja Hangossa 8. Yhteysvälin tasoristeyksiä on pyritty poistamaan vuosien varrella ja viimeisimmät poistot on tehty 2017.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Sähköistys sisältää Hyvinkää–Karjaa–Hanko-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Tasoristeyksien parantamisen tavoitteena on parantaa rataosan tasoristeyksien turvallisuutta joko niitä poistamalla tai niiden turvallisuutta parantavia toimenpiteitä tekemällä. Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet kohdistuvat useisiin rataosalla sijaitseviin tasoristeyksiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen ratasuunnitelma on valmistunut vuoden 2019 lopussa. Ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin: koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla.

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Väylävirasto on järjestänyt seuraavat suunnitteluun liittyvät yleisötilaisuudet:

  • Hyvinkää, 1.11.2018
  • Nurmijärvi 22.8.2018
  • Vihti, 6.11.2018
  • Lohja, 22.11.2018
  • Raasepori, Tammisaari, 29.5.2018
  • Raasepori, Mustio, 30.5.2018
  • Hanko, 28.11.2018.

Ratasuunnitelma on asetettu nähtäville 24.3.2020 Väyläviraston verkkosivuille. Nähtävilläoloaikana asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta Väyläviraston kirjaamoon (ratalaki 22 §).

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuosina 2020-2024.

Hankkeen kustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on 62 miljoonaa euroa. Sähköistyksen osuus kustannuksista on 46 ja tasoristeyksien parantamisen 16 miljoonaa euroa.
reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020