Hyppää sisältöön

Laihian kohdan tiehanke valmistuu aikataulussaan

Julkaistu 09.12.2019

Rakentaminen valtateiden 3 ja 18 risteyskohdan parantamishankkeessa Laihialla on päättymässä. Kaikki uudet väylät ja risteykset on otettu käyttöön ja käynnissä ovat viimeistelytyöt. Tietyöliikennemerkit poistetaan teiden varsilta joulukuun loppuun mennessä. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.

Vt 3 ja vt 18, Laihian kohta -hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kahden valtatien solmukohdassa sekä sen läheisyydessä Pohjanmaalla. Hankkeen rakentaminen alkoi syksyllä 2015 ja päättyy suunnitellussa aikataulussaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kevään 2020 aikana tehdään vielä viimeisiä viimeistelytöitä, kuten kiveystöitä ja istutuksia, joiden jälkeen alkaa takuuaika. Takuuajalla on mahdollista tehdä esimerkiksi vihertöitä ja tarpeen vaatiessa korjauksia.

Hankkeessa rakennettiin kolme eritasoliittymää Maunulaan, Asematielle ja Ratikylään. Valtatie 18 linjattiin uudelleen noin kahden kilometrin matkalta, ja pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennettiin lähes kolme kilometriä uutta, entistä turvallisempaa väylää. Lisäksi rakennettiin 1,8 kilometriä uutta melusuojausta liikenteen aiheuttaman meluhaitan lieventämiseksi.

"Hanketta rakennettiin vilkkaasti liikennöityjen teiden läheisyydessä, minkä vuoksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota liikennejärjestelyjen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Hanke on edennyt sujuvasti, ja vuoden 2016 keskeytyksestä huolimatta hanke on saatu toteutettua alkuperäisessä laajuudessaan. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on ollut onnistunutta läpi hankkeen" Väylän projektipäällikkö Akseli Nurmi toteaa.

Uuden Maunulan eritasoliittymän kautta liikenne Vaasasta Tampereelle ja Seinäjoelle pääsee kulkemaan molempiin suuntiin joustavasti ja ilman liikennevaloja. Liikenne Vaasan ja Seinäjoen välillä on siirtynyt kauemmaksi Laihian keskustasta ja asutuksesta, mikä mahdollistaa myös taajaman maankäytön kehittymisen. Edestakaiset liikenneyhteydet valtateiltä 3 ja 18 Laihialle puolestaan paranevat uuden Asematien eritasoliittymän ja Ratikyläntien risteyssillan ansioista.

Risteävän liikenteen vähentyessä turvallisuustaso onnettomuusherkällä alueella on noussut ja nopeusrajoitusta valtatiellä 3 on voitu nostaa 60 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Myös paikallisliikenteen yhteydet ovat parantuneet, sillä eritasoliittymistä pääsee kulkemaan turvallisesti ja sujuvasti.

Lisätietoa hankkeesta:

https://vayla.fi/vt3laihia
https://www.facebook.com/Vt3Vt18Laihia/

Lisätietoa medialle:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylä, p. 029 534 3134, [email protected]

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta