Hyppää sisältöön

Liikenne siirtyy päällystystyön valmistuttua uudelle Ratikylän risteyssillalle

Julkaistu 01.11.2018

Liikenneviraston vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa käynnistyy viikolla 46 Ratikylän risteyssillan ja risteyksen alueen päällystystyöt, joiden valmistuttua liikenne siirretään pois kiertotieltä uudelle sillalle. Asematiellä on pyritty vähentämään väliaikaisesti raskaan liikenteen määrää ohjaamalla kuorma-autot käyttämään valtateitä Asematien sijaan.

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohta -hankkeen työt ovat syksyn aikana keskittyneet Ratikyläntien risteyssillan töihin, käytöstä poistettujen teiden purkuihin sekä pienempien väylien viimeistelytöihin. Lisäksi Maunualan risteyssillan ja Asematien liittymien välillä valtatie 3 -tieosuutta on levennetty ja päällystetty.

Ratikylän risteyssillan ja risteyksen alue päällystetään viikolla 46. Päällystetöiden valmistuttua liikenne siirtyy pois kiertotieltä uudelle sillalle. Talven aikana hankkeen työt keskittyvät Ratikylän risteyssillan alikulun kaivuutöihin. Alikulkuyhteyden valmistuttua kesällä 2019 valtatie 3:lla tehdään Asematien risteysalueen muutos. 

Kuorma-autoliikenteen vähentäminen Asemanseudulla

Raskaan liikenteen määrää Asematiellä on pyritty väliaikaisesti vähentämään. Kuorma-autot on ohjattu Laihian keskustan sekä Maunulan ja Asemanseudun välillä käyttämään valtateitä Asematien reitin sijaan. Kuorma-autoliikenteen reitit on esitetty kartalla (liite 1).

Kevyelle liikenteelle varatut reitit

Kevyen liikenteen reitti kulkee Tervajoen ja Alhontien suunnasta Kyröntien mukaisesti Ratikyläntien kautta kiertäen työmaa-alueen Vaasantielle. Kevyen liikenteen alikulut ovat vt 18:lla Alhontieltä Kyröntielle ja vt 3:lla Asematiellä. Reittien tarkoitus on edistää turvallisuutta erityisesti vilkkaasti liikennöityjen valtateiden läheisyydessä. Kevyen liikenteen reitit on esitetty kartalla (liite 2).

Liikennevirasto ja Laihian kunta tutkivat Ratikylän liikenteen yhteyksien parantamista

Liikennevirasto ja Laihian kunta ovat sopineet edistävänsä Ratikylän liikenneyhteyksien parantamista. Liikennevirasto tutkii kevyen liikenteen väylän toteuttamista Alhontien varteen välille Alhontien alikulku – Jarrumiehentie. Alhontielle kunta on merkannut punapäisillä paaluilla maastoon katualueen rajat, joiden sisällä mahdolliset muutokset tullaan toteuttamaan. Muutoksen tarkoitus on ohjata raskas liikenne käyttämään yhteyttä Jarrumiehentie – Asematie.

Samaan aikaan Laihian kunta tutkii Jarrumiehentien parantamisen edistämistä, joka sisältää kevyen liikenteen väylän toteuttamisen ja Jarrumiehentien perusparannuksen.

Lisätietoja: 

Liikennevirasto

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Liikennevirasto, p. 029 534 3567, [email protected] 

Skanska Infra Oy

Projektipäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, [email protected]

Hanke verkossa:
www.liikennevirasto.fi/vt3laihia, www.facebook.com/vt3vt18Laihia

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtateiden 3 ja 18 solmukohdassa Laihialla. Hankkeessa rakennetaan noin 2 km uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 km nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi kevyt liikenne saa uusia, aiempaa turvallisempia väyliä ja melusuojauksia rakentuu noin 2 km ja uusia siltoja seitsemän. Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy. Hanke on Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteinen, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta