Hyppää sisältöön

Liikenne siirtyy Valtatien 18 uudelle linjaukselle heinäkuun alussa

Julkaistu 20.06.2018


Liikenneviraston vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa on käynnissä uusien väylien asfaltoiminen. Asfaltointityöt kestävät vielä noin kahden viikon ajan. Kesäkuun aikana rakennetaan melukaiteita, tiekaiteita ja asennetaan liikennemerkkejä sekä tehdään luiskien muotoilua, ojien kaivuutöitä ja valaistustöitä. Liikenne siirtyy uudelle vt 18 linjaukselle heinäkuussa. 

Vaikutukset liikennejärjestelyihin

Uuden valtatieosuuden käyttöönoton yhteydessä Asematie ja Kyröntie katkeavat ja kulkeminen Ratikylään tapahtuu jatkossa uutta Ratikyläntietä pitkin. Kyröntie muuttuu päättyväksi kaduksi, joka rajoittuu uuteen valtatie 18 linjaukseen Alhontien kohdalla. Ajoneuvoliikenteen kulku Alhontieltä keskustaan tapahtuu myös jatkossa Ratikyläntien kautta, mutta kevyelle liikenteelle avataan uusi alikulkukäytävä Alhontieltä Kyröntielle.

Asematien ja vt 3:n eritasoliittymän rakennustyöt alkavat heinäkuussa

Uuden valtatien 18 tieosuuden valmistuttua alkaa valtatien 3 ja Asematien eritasoliittymän rakennustyöt. Työt aiheuttavat rajoituksia sekä ajoneuvo- että kevyelle liikenteelle vt 3:lla. Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Ratikyläntien kautta. Kevytliikenne siirretään olemassa olevia reittejä pitkin Kauppatielle.  

Lisätietoja löydät liitteenä olevasta kartasta.

Lisätietoja medialle:

Liikennevirasto
Projektipäällikkö Ari Mäkelä, Liikennevirasto, p. 029 534 3567, [email protected] 

Skanska Infra Oy
Projektipäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, [email protected]

Hanke verkossa:
www.liikennevirasto.fi/vt3laihia, www.facebook.com/vt3vt18Laihia

Liitteet

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtateiden 3 ja 18 solmukohdassa Laihialla. Hankkeessa rakennetaan noin 2 km uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 km nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi kevyt liikenne saa uusia, aiempaa turvallisempia väyliä ja melusuojauksia rakentuu noin 2 km ja uusia siltoja seitsemän. Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy. Hanke on Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteinen, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta