Hyppää sisältöön

Laihian kohdan tiehankkeessa uusiomateriaalina lentotuhkaa

Julkaistu 29.05.2017

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeessa hyödynnetään uusiomateriaalina lentotuhkaa Maunulan eritasoliittymän sillan tulopenkereissä. Lentotuhkan käyttö alkaa maanantaina 5.6.2017, ja työ kestää arviolta 1,5 kuukautta. Tuhkaa ei käsitellä sateisella säällä, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia alkuperäiseen aikatauluun.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Laihian kohdan tiehankkeelle lentotuhkan hyötykäyttöön ympäristöluvan, jonka edellytyksenä on laajat taustatutkimukset. Esimerkiksi alueen pohjavesiä tutkitaan tarkoin ennen tuhkan käyttöä ja jälkiseuranta jatkuu vähintään kaksi vuotta. Lentotuhka syntyy kivihiilen polttoprosessin sivutuotteena. Uusiomateriaalien käytöllä säästetään luonnon kiviainesvaroja ja neitseellistä ympäristöä.

Materiaalina lentotuhka tiivistyy hyvin ja on erittäin kantavaa. Sen etuja on myös tiivistettynä tapahtuva itselujittuminen. Vaatimuksena on, että tuhkan teknisen laadun täytyy täyttää käyttökohteen rakennekerrosmateriaaleille asettamat tekniset laatuvaatimukset, joita ovat muun muassa lujuustaso, kantavuus, rasituskestävyys ja routakestävyys.

Lentotuhka on kostutettua, joten se ei pölyä kuljetuksen tai maarakennustyön aikana. Tuhka toimitetaan työmaalle valmiina käyttökohteeseen soveltuvassa muodossa Vaskiluodon Voiman Vaasan kivihiilivoimalaitoksesta. Tuhka kapseloidaan sillan penkereen rakenteeseen, eli tuhkan alla on kangasta sekä valettu betonilaatta ja reunoilla murskevallit. Tuhkapenkereen yläpuolella on vähintään metrin paksuinen pengertäyttö, ja tuhkakerrokset peitetään kokonaisuudessaan murskeella ja lopuksi penger asfaltoidaan. Rakenne estää tuhkan leviämisen ympäristöön ja maaperään.

Tierakentamisessa lentotuhkan hyödyntäminen on Pohjanmaalla edistyksellistä, ja vahvaa näyttöä lentotuhkan käytöstä on sekä hankkeen urakoitsijalla Skanska Infra Oy:lla että teknisellä konsultilla Ramboll Finland Oy:lla. Kyseiset organisaatiot tekivät onnistunutta yhteistyötä myös esimerkiksi Liikenneviraston Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa.

Uusiomateriaaleja hyödyntämällä vähennetään maarakentamisessa merkittävästi luonnon kiviainesten ottotarvetta. Tällöin rakentamista kutsutaan uusiomaarakentamiseksi, UUMA:ksi. Uusiomateriaalirakentamisen jatkokehittämisestä on käynnissä valtakunnallinen UUMA2-ohjelma, jossa myös Laihian kohdan hankkeen tilaaja Liikennevirasto on mukana.


Lisätietoja medialle: 
Liikennevirasto

Projektipäällikkö Ari Mäkelä, p. 029 534 3567, [email protected] 

Skanska Infra Oy
Projektipäällikkö Timo Kujanpää, p. 050 544 7110, [email protected] 


Lisätietoa UUMA2:sta: www.uusiomaarakentaminen.fi


Hanke verkossa:
www.liikennevirasto.fi/vt3laihia, www.facebook.com/vt3vt18Laihia

 

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtateiden 3 ja 18 solmukohdassa Laihialla. Hankkeessa rakennetaan noin 2 km uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 km nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi kevyt liikenne saa uusia, aiempaa turvallisempia väyliä ja melusuojauksia rakentuu noin 2 km ja uusia siltoja seitsemän. Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy. Hanke on Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteinen, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta