Hyppää sisältöön

Laihian kohdan tiehanke keskittyy talvikuukausina valtatie 18:lle

Julkaistu 27.11.2017

Liikenneviraston Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeessa työskennellään talven aikana valtatie 18:n kohdalla. Hankkeessa valtatie 18 linjataan uudelleen noin kahden kilometrin matkalla. Uusi linjaus avataan liikenteelle vuoden 2018 aikana. Nyt joulukuussa 2017 hankkeessa sujuvoitetaan kulkua Vaasan suunnasta Faaringintielle.

Vanha Vaasantie yhdistetään Kasarmintiehen, jotta jatkossa kulku Vaasan suunnasta Faaringintielle tapahtuu Kasarmintien ja valtatie 3:n risteyksen kautta. Tällä hetkellä liikenne kiertää Kauppatien kautta. Uusi yhteys avataan liikenteelle joulukuun 2017 aikana.

Valtatie 3:n uusi tieosuus Laihian kohdalla otettiin käyttöön lokakuun 2017 päätteeksi, minkä jälkeen tiehankkeen työt painottuvat valtatie 18:lle. Talven aikana valtatie 18:n lähettyvillä tehdään vesijohtosiirtoja, laskuojien perkauksia, luiskatöitä ja maastonmuotoiluja sekä valtatie 18:n esikuormitusrakenteita ja valaistusrakenteita.

Talvella aloitetaan myös Alhon alikulkukäytävän tiejärjestelyjen rakentaminen niin, että alikulku voidaan avata kävelijöille ja pyöräilijöille helmikuussa 2018. Alhon alikulkukäytävä sijoittuu valtatie 18:n uuden linjauksen alle Alhontien länsipuolella, ja se mahdollistaa kevyen liikenteen turvallisen kulkemisen Kyröntieltä Alhontien suuntaan.

Talvikuukausina myös valtatie 3:n läheisyydessä tehdään laskuojien perkauksia sekä Laihian keskustan tuntumassa vesijohdon siirtotöitä, jotka ovat uuden risteyssillan valmistelevia töitä.

Lisäksi kevyen liikenteen Faaringinsilta siirretään ylittämään Laihianjoki kunnanviraston takana Napuen puistolle. Tällä kohdalla aiemmin ollut Jokivarren puistotien kävelysilta jouduttiin sulkemaan syksyllä 2016 sillan väsymisvaurioiden vuoksi. Faaringinsilta uudella sijainnilla avataan joulukuun 2017 aikana. Laihian kunta pystyi hyödyntämään kunnostettua siltaa, koska se poistui käytöstä vanhalla sijainnillaan osana tiehankkeen liikennejärjestelyjen muutoksia. 

 

Lisätietoja medialle: 
Liikennevirasto, projektipäällikkö Ari Mäkelä, p. 029 534 3567, [email protected] 

Hanke verkossa:
www.liikennevirasto.fi/vt3laihia, www.facebook.com/vt3vt18Laihia

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtateiden 3 ja 18 solmukohdassa Laihialla. Hankkeessa rakennetaan noin 2 km uutta valtatietä ja parannetaan noin 2,4 km nykyistä sekä rakennetaan kolme eritasoliittymää. Lisäksi kevyt liikenne saa uusia, aiempaa turvallisempia väyliä ja melusuojauksia rakentuu noin 2 km ja uusia siltoja seitsemän. Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja pääurakoitsija Skanska Infra Oy. Hanke on Liikenneviraston ja Laihian kunnan yhteisrahoitteinen, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta