Hyppää sisältöön

Valtatien 19 rakentaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä alkaa helmikuussa

Julkaistu 10.2.2022 11.08

 

Valtatien 19 parantaminen Seinäjoen ja Lapuan välillä näkyy pian tien käyttäjille, sillä rakentaminen alkaa helmikuun puolivälissä. Työt aloitetaan Atrian eritasoliittymän alueelta massanvaihdoilla liikennealueiden ulkopuolella. Myös Lapuan päässä työt alkavat talven aikana.

Syksy 2021 oli hankkeen kehitysvaihetta, jonka aikana Väylävirasto ja urakoitsija etsivät laadukkaita ratkaisuja, jotta rakentaminen etenisi jouhevasti. Kehitysvaiheen aikana tehtiin myös pohjatutkimuksia sekä poistettiin puita ja juurakoita rakentamisen tieltä.    

”Alustava rakentamissuunnitelma vaiheistuksineen on nyt valmis. Haimme kehitysvaiheessa toimivia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Hanke etenee pääpiirteittäin alkuperäisten ajatusten mukaisesti, mutta parannettuna versiona”, kertoo projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.  

Kehitysvaiheessa viilattiin useita suunnitteluratkaisuja. Atrian eritasoliittymän vesi- ja jätevesilinjojen tarkka suunnittelu varmistaa, että vesihuolto toimii alueella häiriöttä. Eritasoliittymän länsipuolen ramppia hyödynnetään rinnakkaisteissä, mikä tuo kustannussäästöjä. Muurimäen eritasoliittymän siltaa levennetään alkuperäisistä suunnitelmista maltillisin kustannuksin; ratkaisu edistää koko alueen kehittämistä tulevaisuudessa.    

Hipintien risteyksen rinnakkaistie on linjattu uudestaan niin, että se palvelee alkuperäistä paremmin myös hankkeen toista vaihetta ja valtatien vaiheittaista leventämistä nelikaistaiseksi. Lisäksi rakentamisesta syntyviä maamassoja pyritään hyödyntämään tehokkaasti, jotta niitä ei tarvitse kuljettaa pois.    

Optiona ollut Tepontien eritasoristeyksen parantaminen siirtyy kustannusten vuoksi tulevaisuuteen, sillä sillan rakentaminen tulee erittäin kalliiksi. Se vaatii alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen erityisen vahvan kaukalorakenteen, koska alueen pohjavesi on korkealla ja maaperässä on runsaasti virtaamia. Lisäksi risteyssillan kohdalta löytyi pohjatutkimuksissa sulfidisavea. Aiemmista maaperätiedoista poikkeava havainto vaikutti osaltaan siihen, että siltaa ei voida parantaa tässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa.   

Kaksivaiheinen hanke parantaa liikenteen sujuvuutta 

Hankkeessa valtatie 19 levennetään vaiheittain nelikaistaiseksi Seinäjoen ja Lapuan välillä. Lisäksi tieosuudelle lisätään ohituskaistoja ja liittymiä parannetaan. Tavoitteena on, että nopeusrajoitus olisi 100 kilometriä tunnissa koko osuudella. 

Ensimmäisessä vaiheessa tieosuudelle rakennetaan kaksi ohituskaistaparia, uusi eritasoliittymä sekä parannetaan eritasoliittymää ja kahta tasoliittymää. Työ painottuu Atrian eritasoliittymän ja Hipintien väliselle osuudelle sekä Muurimäen eritasoliittymän ja Patruunatehtaantien välille. Valmista on vuoden 2023 loppuun mennessä. Urakasta vastaavat Väylävirasto sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupungit.  

Hankkeen toisen vaiheen suunnitteluun on myönnetty rahoitus, ja työstä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Toisen vaiheen suunnittelun aloittamisesta tiedotetaan erikseen.  

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö Pasi Kivioja 
Väylävirasto
P. 029 534 3602
[email protected]  

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/vt-19-seinajoki-lapua-rakentaminen

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta