Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä

Tiehanke Käynnissä Kymenlaakso

Kuva otettu taivaalta alaspäin ja kuvassa näkyy laajalti Paimenportin risteysalue. On talvi ja aurinko paistaa. Autoja on menossa sataman suuntaan ja tulossa sieltä poispäin. Osa autoista odottaa vuoroaan liikennevaloissa.
  • Suunnittelu 2020
  • Rakentaminen käynnistyi 2021
  • Valmistuminen 2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2023
Yhteistyökumppanit
Welado Oy, AFRY Finland Oy, GRK Infra Oy
Kustannukset
22 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto, Kotkan kaupunki
Tavoitteet
  • Varmistetaan turvallinen ja sujuva liikenne Kotkan keskustaan ja satamiin.
  • Vähennetään tienvarren asukkaille koituvia meluhaittoja.
  • Rataliikenteen turvaaminen.
  • Ohjataan syväsatamaan suuntautuva liikenne pois katuverkolta.

Hankkeen taustat

Hanke sijaitsee Kotkan keskustassa erittäin vilkkaasti liikennöidyn tien varressa. Liikennemäärä on yli 21 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Paimenportti on myös niin rata- kuin tieliikenteenkin pääväylä Mussalon satamaan.  Paimenportissa ollut valo-ohjattu tasoliittymä ruuhkautui päivittäin, lisäksi tien liikenneturvallisuus on ollut heikko.

Hankkeessa Paimenporttiin rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Lisäksi Paimenportin vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen. Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja Vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta. 

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2021 ja rakennustyöt valmistuvat arviolta kesäkuussa 2023. Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa toteutetaan osa Vt 15 Kotkan sisääntulotie
-hankkeen suunnitelmista. 

Tutustu hankkeen viestinnästä tehtyjen kyselyjen tuloksiin vuosilta 2021 ja 2023.
 

Seuraa hanketta Facebookissa

Hankkeen eteneminen

Hankkeessa parannettu valtatie 15:n tieosuus avattiin liikenteelle syyskuussa 2022. Joulukuussa 2022 kahden uuden sillan rakennustyöt valmistuivat. Kotkantielle rakennettiin kokonaan uusi, valtatien ylittävä silta. Vuonna 2021 puretun vanhan Paimenportin sillan tilalle rakennettiin uusi rautatien ylittävä silta. Uusi siltoja pitkin kulkeva Kotkantien väylä Hovinsaaren ja Kymenlaakson keskussairaalan välillä avattiin liikenteelle joulukuussa 2022. Samalla uusi Hyväntuulentieltä Kotkantielle kulkeva ramppi otettiin liikenteen käyttöön.

Vuoden 2022 lopussa hankkeen rakennustyöt jäivät talvitauolle. Loput rakennustyöt jatkuvat keväällä 2023, jolloin viimeistellään kaksi Kymenlaakson keskussairaalan kiertoliittymän alueelle rakennettavaa ramppia. 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa
Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!