Hyppää sisältöön

Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hanke Kotkassa valmistuu toukokuun lopussa

Julkaistu 19.5.2023 12.31

 

Väyläviraston Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen työt Kotkassa valmistuvat tänä keväänä. Viimeisetkin urakassa valmistuneet väylät saadaan liikenteen käyttöön 22. toukokuuta, kun Kymenlaakson keskussairaalan edustalle rakennetut rampit Hyväntuulentieltä Kotkantielle avataan liikenteelle. Liikenneturvallisuutta lisäävän ja liikenteen sujuvuutta parantavan hankkeen rakennustyöt ovat haastavasta sijainnista huolimatta valmistuneet suunnitellusti ja aikataulussa.

Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan edustalle rakennetut uudet rampit Hyväntuulentieltä Kotkantielle otetaan liikenteen käyttöön 22. toukokuuta 2023. Jatkossa Hyväntuulentieltä pääsee pohjoisesta tultaessa nousemaan Kotkantielle myös sairaalan kohdalta. Lisäksi Kotkantieltä Hyväntuulentielle kohti keskustaa voi jatkossa liittyä sairaalan edustalta uutta ramppia pitkin.

Samanaikaisesti saadaan käyttöön myös ramppien alapuolelta kulkeva uusi jalankulun ja polkupyöräilyn väylä Kotkantiellä kiertoliittymän läheisyydessä. Uusien väylien avautumisen myötä vuonna 2021 alkaneet Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen rakennustyöt valmistuvat. Paimenportin hankealueella näkyy vielä liikenteen seassa jonkin verran viimeistelytöihin liittyvää toimintaa touko- ja kesäkuun vaihteessa, mutta varsinaiset rakennustyöt on saatu valmiiksi.
 

Hankealueen haasteellinen sijainti keskellä kotkalaisten arkea

Paimenportin alueella kulkee päivittäin paljon liikennettä ja eritasoliittymän rakentamisella on tähdätty alueen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseen. Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen sijainti keskellä Kotkan vilkkaasti liikennöityä kulkureittiä onkin ollut rakennustöiden kannalta haastava. Liikenne on kulkenut hankealueen läpi koko rakentamisen ajan ja töitä on tehty liikenteen keskellä.

Myös keskussairaalan sijainti hankealueen välittömässä läheisyydessä ja kulkuyhteyden varmistaminen Paimenportin seisakkeelle ovat tuoneet omat haasteensa ja vaatineet huomiointia hankkeen sujuvan eteenpäin viemisen varmistamiseksi.

"Rakennustyöt onnistuttiin tekemään aikataulussa ja suunnitelman mukaisesti koko hankkeen läpi haastavasta sijainnista huolimatta. Eritasoliittymän rakentamisella saatiin lisättyä Paimenportin alueen liikenneturvallisuutta aikaisempaan valo-ohjattuun tasoristeykseen verrattuna. Lisäksi liikenne on nyt sujuvampaa kuin aiemmin, jolloin alue ruuhkautui helposti", Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen kertoo hankkeesta.

Hankkeen aikana tehdyt rakennustyöt ovat tuoneet mukanaan myös paljon muutoksia liikennejärjestelyihin. Töiden aikana on tullut kiinnittää huomiota työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja alueella liikkujien jokapäiväisen kulkemisen sujuvuuden yhteensovittamiseen.  

"Rakennustyöt liikenteen seassa ovat vaatineet Paimenportin alueella liikkujilta ennakointia ja huomiointia omien reittivalintojen suhteen. Erikoisjärjestelyt liikenteessä ovat sujuneet ongelmitta ja olemme voineet työskennellä liikenteestä huolimatta. Haluamme kiittää kotkalaisia sujuvasta yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä hankkeen aikana", kommentoi työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Suomi Oy:stä.

Kiertoreitiltä liikenne pääsi palaamaan Hyväntuulentielle syksyllä 2022. Syksyllä 2021 Paimenportin vanha, vuonna 1932 rakennettu rautatien ylittävä silta purettiin ja tilalle rakennettiin hankkeessa uusi silta. Loppuvuonna 2022 uudet Hyväntuulentien ja rautatien ylittävät sillat Kotkantiellä avattiin liikenteelle ja hankkeessa rakennetut uudet väylät saatiin toukokuun loppupuolella avautuvia uusia ramppeja lukuun ottamatta käyttöön. 

Kartta, jossa on tekstiä ja värejä

 

Lisätietoja:

Jetro Matilainen, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 050 505 1513, [email protected]

Antero Lehtinen, työmaapäällikkö, GRK Suomi Oy, p. 040 539 8055, [email protected]
 

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme

Facebookissa

Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa on rakennettu eritasoliittymä, joka sujuvoittaa liikennettä erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Hankkeessa on parannettu myös muita Paimenportin alueen väyliä sekä meluntorjuntaa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta