Hyppää sisältöön

Kotkan Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen viestinnän onnistumista mitattiin viestintäkyselyllä

Julkaistu 26.1.2023

Väyläviraston Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen rakennustyöt ovat jääneet talvitauolle ja suurin osa töistä on valmiina. Tammikuun 2023 alussa Paimenportin hankkeella toteutettiin hankkeen viestintää koskeva avoin kysely. Kyselyllä kerättiin palautetta hankeviestinnän onnistumisesta Paimenportin hankkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 96 hanketta seurannutta henkilöä.

Paimenportin hankkeen viestinnän loppukysely oli kaikille avoin ja siihen pääsi vastaamaan tammikuun 2023 kahden ensimmäisen viikon ajan. Kysely toteutettiin sähköisesti ja osallistumaan pääsi hankkeen verkkosivujen ja Facebook-sivujen kautta. Lisäksi Kotkan kaupunki jakoi kyselyn omalla Facebook-sivullaan. Kyselyllä haluttiin kartoittaa vastaajien kokemuksia hankeviestinnästä ja viestinnän kehityskohteita. 

Viestintäkyselyyn vastaajista selvästi suurin osa kertoi seuranneensa Paimenportin hanketta ensisijaisesti hankkeen omien Facebook-sivujen kautta. Hanketta seurattiin paljon myös Kotkan kaupungin verkkosivuilta ja kaupungin Facebook-sivujen kautta. Vastaajat kokivat myös saaneensa hankkeeseen liittyen parhaiten tietoa hankkeen omaa sosiaalista mediaa ja kaupungin kanavia seuraamalla. 

Hieman yli puolet vastaajista kokivat saaneensa hankkeesta riittävästi tietoa hankkeen aikana. Lisätietoa olisi toivottu kuitenkin erityisesti jalankulun ja pyöräilijöiden sekä autoilijoiden liikennejärjestelyistä ja hankkeen aikatauluista. Suurin osa vastaajista koki saaneensa tietoa hankkeesta ja työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä hyvin ennakkoon. Osa vastaajista olisi toivonut kuitenkin parempaa tiedottamista hankkeella suoritettuihin räjäytystöihin liittyen. Kyselyn perusteella erityisesti hankkeen lisäämä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen oli tullut vastaajille tutuksi hankkeen omien verkkosivujen, Facebook-sivun ja median kautta. 

Vastausten mukaan hankkeen Facebook-sivut koettiin pääsääntöisesti kiinnostaviksi ja tarpeeksi aktiivisiksi. Erityisesti sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat hankealueelta saivat kiitosta. Pääosin hankkeen viestintään oltiin kyselyn perusteella tyytyväisiä ja vastaajat antoivat Paimenportin hankkeen viestinnälle kouluarvosanaksi 8,9. 

"Kiitos kaikille kyselyymme vastaajille. Saatu palaute hankkeen viestinnästä on meille arvokasta ja antaa lisätietoa jatkoa varten myös muiden hankkeiden osalta", sanoo projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

Voit tutustua viestintäkyselymme tarkempiin tuloksiin täältä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta