Hyppää sisältöön

Kotkan Paimenportin rakennustyöt etenevät suunnitellusti, uusi kiertotie otetaan käyttöön lokakuussa

Julkaistu 14.10.2021 14.04

 

Väyläviraston hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä Kotkan Paimenportin alueelle. Rakennustyöt painottuvat Hyväntuulentien ympäristöön, joka on pääväylä Kotkan keskustaan. Alueella suoritettavat louhintatyöt ovat siirtymässä Paimenportin eteläpuolelle, ja nykyisen kiertotien alue tarvitaan työmaan käyttöön uuden sillan rakentamista varten. Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä tarkkaavaisuutta liikenteeseen.

Tuleva uusi kiertotie noudattaa osin nykyistä kiertotietä. Uudella kiertotiellä pohjoisesta päin tulevat ohjataan Kotkantieltä Liitulahdentielle. Liitulahdentieltä liikenne ohjataan uudelle rampille, joka yhdistyy Hyväntuulentiehen hieman ennen Lainekadun risteyssiltaa. Liitulahdentiellä on liikennevalo-ohjaus. ”Paimenportin uuden eritasoliittymän sillassa on kolme tukea, joista ensimmäinen sijoittuu nykyisen kiertotien kohdalle. Nykyinen kiertotie sijaitsee rakennettavan linjan kohdalla. Tästä syystä siirrämme liikenteen uudelle kiertotielle, jotta pääsemme rakentamaan siltaa”, selventää hankkeen työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Infra Oy:stä.

Uuden Paimenportin eritasoliittymän rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa

Paimenportin eritasoliittymän rakennustyöt alkoivat keväällä, ja ensimmäiset kiertotiejärjestelyt otettiin käyttöön toukokuussa. Liikennettä on toisinaan pysäytetty louhintatöiden vuoksi. "Kotkalaiset ovat suhtautuneet hankkeeseen positiivisesti. Liikennejärjestelyt ovat toimineet pääosin hyvin, vaikkakaan ruuhkilta ei ole voitu välttyä. Olemme saaneet asukkailta palautetta mahdollisista epäkohdista, ja olemme voineet parantaa toimintaamme niiden ansiosta. Toivomme saavamme palautetta jatkossakin”, kiittelee hankkeen projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Jetro Matilainen, puh. 050 505 1513, [email protected]
GRK Infra Oy, työmaapäällikkö Antero Lehtinen, puh. 040 539 8055, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme: https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma
Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti

Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Hankkeessa parannetaan myös muita Paimenportin alueen väyliä sekä parannetaan meluntorjuntaa.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.