Hyppää sisältöön

Kotkantien uudet sillat avataan liikenteelle joulukuun alussa Kotkassa

Julkaistu 30.11.2022 9.05

 

Kotkassa Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeella uusien Kotkantien siltojen rakennustyöt ovat valmistuneet ja siltoja pitkin kulkeva uusi väylä saadaan liikenteen käyttöön joulukuun alussa. Uuden väylän käyttöönotto mahdollistaa sujuvamman ja turvallisemman liikenteen Kymenlaakson keskussairaalan ja Hovinsaaren välillä.

Väyläviraston Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeella Kotkassa on rakennettu uusi liikennettä sujuvoittava eritasoliittymä. Kotkantielle on valmistunut kaksi uutta siltaa, ja siltoja pitkin kulkeva väylä saadaan liikenteen käyttöön joulukuun 7. päivänä illalla. Väylä aukeaa moottoriajoneuvoliikenteen lisäksi myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Syksyllä 2021 puretun vanhan Paimenportin sillan tilalle on rakennettu uusi rautatien ylittävä silta. Kotkantielle on valmistunut myös toinen, kokonaan uusi silta, joka ylittää syyskuussa liikenteelle avatun Hyväntuulentien.

"Reitti Kymenlaakson keskussairaalan ja Hovinsaaren välillä kulkee jatkossa Hyväntuulentien yli uutta Kotkantietä pitkin. Tämän väylän avaamista on odotettu paljon ja vihdoin saadaan toimivammat yhteydet kansalaisille. Kahta ramppia sairaalan kiertoliittymän alueella ei saada auki ennen kevättä 2023, koska emme voi tehdä väylien päällystystöitä talvella", kommentoi projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta.

Uuden väylän avautuessa liikenteelle saadaan käyttöön myös uusi Hyväntuulentieltä Kotkantielle kulkeva ramppi. Kotkan keskustasta päin kohti pohjoista ajaessa Hyväntuulentieltä pääsee jatkossa Hovinsaarelle ja Kymenlaakson keskussairaalalle uuden rampin kautta. Uutta ramppia pitkin pääsee myös jatkossa Hyväntuulentielle kohti pohjoista keskussairaalan tai Hovinsaaren suunnasta ajaessa.

Pohjoisesta päin tultaessa Hovinsaaren suuntaan pääsee kääntymällä Hyväntuulentieltä Metsolan risteyksen kohdalta Kotkantielle.

 

Kulku Paimenportin seisakkeelle muuttuu

Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku Paimenportin seisakkeelle siirtyy pois aikaisemmalta kiertoreitiltä. Kulku seisakkeelta Kymenlaakson keskussairaalalle ei enää kulje Takojantien kautta, vaan jatkossa uutta ramppia ja Kotkantien siltaa pitkin pääsee keskussairaalalle tai Hovinsaarelle. Muutos tulee lyhentämään reittiä Paimenportin seisakkeelta keskussairaalalle kiertoreitin poistuessa. Myös reitti Liitulahdentieltä keskussairaalalle kulkee jatkossa suoraan Kotkantielle, eikä reitti kierrä enää Toukolantien kautta. 

 

Uuden Kotkantien väylän käyttöönoton vaikutus joukkoliikenteeseen

Uuden väylän käyttöönotto tulee vaikuttamaan myös joukkoliikenteeseen. Bussiliikenne siirtyy ajamaan uutta Kotkantietä pitkin heti torstaina 8.12. aamun ensimmäisistä vuoroista lähtien ja joukkoliikenne palautuu entiselle reitilleen Hovinsaarella. Rakennustöiden aikaisten liikennejärjestelyiden ajan joukkoliikenne on kulkenut väliaikaista reittiä Lainekadun alikulkua pitkin. Jatkossa Lainekadun kautta kulkee vain palvelulinja P001, ja muut Hovinsaaren läpi kulkevat linjat siirtyvät ajamaan uuden Kotkantien väylän kautta. Kotkantien reitti on väliaikaista Lainekadun reittiä nopeampi.

Uudella Kotkantien väylällä tulee olemaan yksi uusi pysäkkipari Kotkantien sillan pohjoispuolella. Hovinsaarelle päin mentäessä seuraava pysäkkipari on jatkossa Hovinsaaren koululla. Kaikki Hovinsaaren kautta kulkevat bussilinjat tulevat kulkemaan Hovinsaaren koulun pysäkkien kautta.

Päivitetyt joukkoliikenteen reitit näkyvät Kotkan seudun reittioppaassa.

Kotkan seudun liikenteen tiedote bussiliikenteen palautumisesta Kotkantielle löytyy Kotkan joukkoliikenteen nettisivuilta.

 

Hankkeen rakennustyöt edenneet suunniteltua aikataulua nopeammin

Hankkeella rakennustyöt jatkuvat yhä Kotkantien siltojen käyttöönoton jälkeenkin. Työt ovat kuitenkin edenneet alkuperäistä suunniteltua aikataulua nopeammin.

"Rakennustyöt jatkuvat edelleen, ja työt keskittyvät jatkossa Kotkantien uuden kiertoliittymän ja uusien siltapaikkojen alueelle. Töitä tehdään yhä liikenteen seassa ja alue on edelleen työmaa-aluetta", kertoo työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Suomi Oy:stä.

Uusista ajankohtaisista muutoksista tiedotetaan hankkeen edetessä.

Karttakuva ja tekstiä liikennejärjestelyistä

 

Lisätietoja

Jetro Matilainen, projektipäällikkö, Väylävirasto, p. 050 505 1513, [email protected]

Antero Lehtinen, työmaapäällikkö, GRK Suomi Oy, p. 040 539 8055, [email protected]

Esa Partanen, joukkoliikennepäällikkö, Kotkan kaupunki, p. 040 624 7948, [email protected]
 

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme

Facebookissa

Väyläviraston Valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Hankkeessa parannetaan myös muita Paimenportin alueen väyliä sekä parannetaan meluntorjuntaa.

Liitteet