Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Hankekuvaus

ELY-keskus on kartoittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän seudun kävely- ja pyöräilyreittien parantamistarpeita. Tavoitteena on edistää kevyen liikenteen kasvumahdollisuuksia työmatkaliikenteessä sekä vapaa-ajalla tehtävissä matkoissa.

Ruokkeen alueella ei tällä hetkellä ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ruokkeen suunnasta kaupunkiin päin tehdään kuitenkin enenevässä määrin työ- ja koulumatkoja pyöräillen. Tässä hankkeessa suunnitellaan seuraavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät:

- maantie 16684 (Vesangantie) välillä Ruokkeentie - Könkkölä

- maantie 16685 (Ruokkeentie) välillä rautatien tasoristeys - Soikkalantien liittymä

Suunnitelman tavoitteena on parantaa maanteiden yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti elokuussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää tiesuunnitelmasta lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.

Hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.
reaktionapit
Sivu päivitetty 20.07.2020