Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Laurila-Tornio-Haaparanta

Ratahanke general Suunnitteilla Lappi Keminmaa Tornio

Laurila-Tornio-Haaparanta on osa ehdotettua TEN-T ydinverkkokäytävän laajennusta.

Laurila - Tornio - Haaparanta

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Tämä Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille. Mahdollinen henkilöliikenteen avaaminen rajan yli laajentaisi työssäkäyntialueita Perämeren alueella.

Hankkeen esitely ja sisältö

Suunnitteluhanke sisältää Laurila–Tornio/raja -rataosan sähköistyksen, tasoristeyksien turvallisuuden parantamisen, sähköistyksen vaatimat ristikkosiltojen arvartamiset (Kaakamajoki ja Raumonjoki) sekä Tornionjoen ratasillan avartamisen ja korjaamisen.  Suunnittelun aikana selvitetään Tornijoen ratasillan uusimistarve ja Tornion ratapihan raiteistojärjestelyitä.

Sähköistettävää raidetta on Laurilasta alkaen Ruotsin rajalle saakka 22,5 km. Ruotsin puolella on sähköistettävää raidetta 1-2 km. 

Aikataulu

  • Maastomittaukset suoritetaan 07/2020-12/2020 välillä. 
  • Tornionjoen ratasilta erikoistarkistetaan kesällä 2020
  • Laurila-Tornio Itäinen ratasuunnitelman laadinta on käynnistynyt.  Väylävirasto on julkaissut siihen liittyvän aloituskuulutuksen 7.7.2020 ja löytyy osoitteesta https://vayla.fi/-/kuulutus-laurila-tornio-itainen-ratasuunnitelma-keminmaa-tornio.
  • Tornio Itäinen - raja ratasuunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2020