Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

 • 029 534 3812

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

 • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö/toteutus

Terhi Honkarinta

 • 029 534 3754

Laurila-Tornio-Haaparanta

Ratahanke Suunnitteilla Lappi

Laurila-Tornio-Haaparanta on osa ehdotettua TEN-T ydinverkkokäytävän laajennusta.

 • Ratasuunnitelmien laadinta 8/2020-11/2021
 • Ratasuunnitelmat nähtäville 11/2021 -2/2022
 • Toteutus alkaen 2022

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2022
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • turvata henkilöjunaliikenteen tarjonta Suomen ja Ruotsin välillä ja laajemmin Perämerenkaarella
 • parantaa tasoristeysturvallisuutta
 • pienentää tavarajunien liikennöintikustannuksia
 • vähentää kuljetusten häiriöitä ja junaliikenteen päästöjä
   

Hankkeen tausta

Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetuskäytävien solmukohta ja osa vireillä olevaa TEN-ydinverkkokäytävän laajennusta Perämerenkaaren ympäri. Alueen kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Tämä Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille. Mahdollinen henkilöliikenteen avaaminen rajan yli laajentaisi työssäkäyntialueita Perämeren alueella.

Hankkeen sisältö

Suunnitteluhanke sisältää Laurila–Tornio/raja -rataosan sähköistyksen, tasoristeyksien turvallisuuden parantamisen, sähköistyksen vaatimat ristikkosiltojen arvartamiset (Kaakamajoki ja Raumonjoki) sekä Tornionjoen ratasillan avartamisen ja korjaamisen.  Suunnittelun aikana selvitetään Tornijoen ratasillan uusimistarve ja Tornion ratapihan raiteistojärjestelyitä.

Sähköistettävää raidetta on Laurilasta alkaen Ruotsin rajalle saakka 22,5 km. Ruotsin puolella on sähköistettävää raidetta 1-2 km. 

Aikataulu

 • Maastomittaustyöt ovat valmistuneet
 • Tornionjoen ratasilta erikoistarkistettiin kesällä 2020
 • Laurila-Tornio Itäinen ratasuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Väylävirasto on julkaissut siihen liittyvän aloituskuulutuksen 7.7.2020 ja löytyy osoitteesta https://vayla.fi/-/kuulutus-laurila-tornio-itainen-ratasuunnitelma-keminmaa-tornio
 • Tornio Itäinen - raja suunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021
 • Laurila-Tornio Itäinen ratasuunnitelmasta on pidetty vuorovaikutustilaisuus 24.3.2021.
 • Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelman vuorovaikutustilaisuus pidettiin 11.5.2021. Lue lisää.

 

 

 

Eu-logo: yhteisrahoitettu EU:n verkkojen Eurooppa välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.