Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268

Ramboll

Rakennuttajakonsultti

Pekka Saari

  • 050 492 7360

Oulun ratapihan turvalaitteet

Ratahanke general Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Oulu

Oulun ratapihojen turvalaitteiden uusimisella vähennetään Väyläviraston korjausvelkaa sekä mahdollistetaan turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen kustannustehokkaasti.

Oulun turvalaitteiden uusiminen

Hankkeen sisältö

Oulun rautatieliikennepaikka koostuu Oulunlahden, Nokelan, Oulun tavaran, Oulun aseman sekä Tuiran ratapihoista. Ratapihoilta on yhteys Ylivieskan, Kontiomäen ja Kemin suuntaan sekä useille yksityisraiteille, kuten Oulun satamaan.

Hankkeessa uusitaan Oulun rautatieliikennepaikan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät ja mahdollistetaan ERTMS-järjestelmän käyttöönotto tulevaisuudessa.

Infograafi ratapihalla sijaitsevista turvalaitteista: esi-, pää- ja raideopastin, vaihteenkosketin, baliisi, sähkökääntölaite, kaapelikanava, akselinlaskija ja asetinlaiterakennus.

Hankkeen tausta

Oulunlahden ratapiha on otettu käyttöön vuonna 2019 ja se on varustettu nykyaikaisilla turvalaitteilla. Liikennepaikalla on kuitenkin useita eri turvalaitejärjestelmiä, jotka sisältävät myös mekaanisia turvalaitteita, mitkä ovat uudistuksen tarpeessa.

Liikennöinti etenkin pohjoisesta Oulun sataman suuntaan on tällä hetkellä haasteellista, koska alueella on paljon käsikäyttöisiä turvalaitteita ja erilaisia asetinlaitteita.

Merkittävä osa Nokelan ja Tavaran ratapihojen vaihteista ja raiteista on tullut käyttöikänsä päähän. Päällysrakennetta on uusittu ja sitä on tarpeen uusia vuosittain. 

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on turvata liikennepaikan sujuva ja turvallinen käyttö. Samalla vähennetään koko Pohjois-Suomen junaliikenteen häiriöitä. Hankkeen myötä on mahdollista myös ottaa käyttöön eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS-järjestelmä). Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihojen korjausvelkaa.

Aikataulu

  • Ulkolaiteurakka 2020
  • Asetinlaiterakennuksen suunnittelu ja toteutus 2020
  • Kaapelireittien rakentaminen 2020
  • Asetinlaitteen rakentaminen 2021
  • Hanke valmistuu 2023

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa.