Hyppää sisältöön

Oulun ratapihojen uusien turvalaitteiden käyttöönotto lähestyy

Julkaistu 17.6.2024 9.47

 

Väyläviraston hanke Oulun ratapihojen turvalaitejärjestelmän uusimiseksi valmistuu syyskesällä. Uudet turvalaitteet otetaan vaiheittain käyttöön syyskuuhun mennessä. Turvalaitejärjestelmien uusiminen lisää ratapihojen turvallisuutta ja junaliikenteen sujuvuutta.

Oulun ratapihojen turvalaitteita on uudistettu. Oulun tavararatapihalla turvalaitteita ja kiskoilla tavaraliikennevaunuja.

Oulun rautatieliikennepaikan turvalaitteiden uusiminen valmistuu alkusyksystä, kun Oulun henkilö- ja tavararatapihan sekä Oulunlahden, Nokelan ja Tuiran ratapihojen uudet turvalaitteet otetaan käyttöön.

”Ratapihoilla vaihdetaan parhaillaan vaihteita kääntäviä vaihdemoottoreita. Oulussa ratapihaliikenteen ohjaus on ollut pitkälti manuaalista. Jatkossa junien ohjaus raiteilta toisille on täysin tietokoneavusteista”, Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Vauhkonen kertoo.

Kesän aikana tehdään viimeisiä valmistelevia töitä. Turvalaitteet tarkastetaan huolellisesti ennen niiden käyttöönottoa.

”Suomessa rataturvallisuus on parantunut koko ajan, ja Oulun ratapihojen uudet turvalaitteet ovat osa tätä kehitystä”, Vauhkonen toteaa.

Turvalaitteiden käyttöönoton vaatimat tarkastukset voivat hidastaa junien liikkumista Oulun henkilöratapihalla etenkin elokuun lopulla. Myös muutokset junien lähtölaitureissa ovat mahdollisia.

Junaliikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat

Kokonaisuudessaan Oulun ratapihan turvalaitehanke parantaa junaliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Uudet turvalaitteet mahdollistavat eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän, eli ERTMS-järjestelmän käyttöönoton. Entiset turvalaitteet olivat jo tulleet käyttöikänsä päähän. Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihan korjausvelkaa.