Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ja kuvataan Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lisäksi osalliset voivat antaa palautetta suunnitelmista ja arvioinnista menettelyn edetessä. Arviointi valmistuu loppuvuonna 2020.

Nopea junayhteys koostuu seuraavista osakokonaisuuksista; Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli, Turun henkilöratapiha sekä nykyisen rantaradan toimenpiteet. Tarkempaa suunnittelua tehdään yhteysväleittäin, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan EU-direktiivin mukaisesti koko Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuudesta.

Ajankohtaista

YVA-selostus on nähtävillä yhteysviranomaisen verkkosivuilla 6.11.2020 - 4.1.2021. Mielipiteet selostuksesta jätetään yhteysviranomaiselle. YVA-selostus löytyy myös alempana olevasta linkistä.

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudet järjestetään webinaareina 

 • keskiviikkona 25.11. klo 18-20 esitellään merkittävimmät vaikutukset välillä Espoo-Lohja.
 • keskiviikkona 2.12. klo 18-20 esitellään merkittävimmät vaikutukset välillä Salo-Turku. Rekisteröidy webinaariin.

Sivun alaosan Vuorovaikutus-kohdassa pääset tutustumaan webinaarien esitystiedostoihin ja videoihin sekä jättämään kysymyksiä esittäjille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointi eli YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Arviointiohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja menetelmät niiden arvioimiseksi. Arviointiselostuksessa kuvataan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet, seuranta ja vaihtoehtojen vertailu. Arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Suorat linkit Väyläviraston YVA-ohjelman julkaisuun:
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA-ohjelma (pdf, suomi)

Bedömningsprogrammet av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (pdf, svenska)

Nopean junayhteyden ratateknisiä suunnitelmia esiteltiin helmikuussa Salossa, Kaarinassa ja Turussa. Alustavat ratatekniset suunnitelmat.

Yhteysviranomainen on kuuluttanut YVA-selostuksen valmistumisesta ja siitä voi jättää mielipiteitä 4.1.2021 saakka yhteysviranomaiselle. Suorat linkit YVA-selostukseen:

Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA (pdf, suomi)
Konsekvensbeskrivningen av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (pdf, svenska)

Kaavio YVA-menettelystä.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan raideliikenteen kaksi eri hankevaihtoehtoa:

 • VE A: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun
 • VE B: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun Piikkiön oikaisun kautta

Vaihtoehto VE 0+, nykyinen rata kehittämistoimenpitein on arvioinnissa vertailuvaihtoehtona uudelle ratayhteydelle.

Lisäksi Salon ja Kupittaan välille tehdään ratatekniset suunnitelmat kaksoisraiteesta ja radan oikaisusta Piikkiössä, jotta vaikutukset voidaan arvioida.

Kartta ratalinjavaihtoehdoista.

Vuorovaikutus

YVA ja ratatekninen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin hankkeen edetessä. Yhteysviranomainen laittaa YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville ja pyytää niistä mielipiteitä. Yhteysviranomainen kuuluttaa tilaisuuksista, minkä lisäksi Väylävirasto ja hankealueen kunnat tiedottavat niistä verkkosivuillaan.

Nähtävillä olojen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia. Ensimmäiset yleisötilaisuudet järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa joulukuussa 2019. Tutustu tarkemmin yleisötilaisuuksien esitysmateriaaliin tästä. 

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudet järjestetään webinaareina seuraavasti:

 • keskiviikkona 25.11. klo 18-20 esitellään merkittävimmät vaikutukset välillä Espoo-Lohja.
 • keskiviikkona 2.12. klo 18-20 esitellään merkittävimmät vaikutukset välillä Salo-Turku. Rekisteröidy webinaariin.

Tilaisuuksien ohjelma

 • 18.00
  Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely: Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus
  Hankkeen esittely: Heidi Mäenpää, Väylävirasto
  YVA-selostuksen ja arvioitujen vaikutusten esittely: Veli-Markku Uski, Sitowise Oy ja Heikki Surakka, Ramboll Finland Oy
   
 • 19.15
  Kysymykset ja keskustelua
   
 • 20.00
  Tilaisuus päättyy

Tilaisuuksien materiaalit

Tutustu webinaariesityksiin:

Hankkeesta ja vaikutusarvioinneista voi jättää kysymyksiä tästä aukeavalla lomakkeella 9.12.2020 saakka (lomakelinkki julkaistaan viikolla 47). Kysymyksiin vastataan webinaareissa tai viimeistään 16.12.2020 hankkeen verkkosivulla. Myös webinaarien kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla webinaarien jälkeen.