Hyppää sisältöön

Valtatien 5 Huruksen ja Hietasen välisen osuuden rakentaminen eteni kesällä

Julkaistu 28.8.2023 12.34

 

Valtatien 5 rakentaminen Huruksen ja Hietasen välillä eteni kesällä sujuvasti. Valtatien leventäminen ja ohituskaistojen pidentäminen on edennyt Monikkalan ja Lahnaniemen välillä. Hankkeen tärkein tavoite on liikenneturvallisuuden lisääminen. 

”Työn alla ollut Monikkalan ja Lahnaniemen välinen tieosuus on valmistumassa tänä vuonna”, kertoo projektipäällikkö Marja Wuori Väylävirastosta.  

Juuri nyt ajankohtaisia töitä ovat valtatien leventäminen, Monikkalan risteyssillan korjaaminen, Niemistönojan vesistösillan uusiminen ja Kalkkivuoren risteyssillan rakentaminen.  

Monikkalan risteyssillan Mikkeliin menevä ajokaista päällystetään 28.8. alkavalla viikolla. Samalla viikolla sillalle tehdään myös perustusrakenteet syksyllä asennettavaa keskikaidetta varten. Sillan ajokaista Mikkelin suunnasta Heinolaan on jo saatu valmiiksi.

Niemistönojan vesistösillan vanha teräsputki on purettu ja tilalle asennetaan uusi 28.8. alkavalla viikolla. Vanhan sillan kunto oli heikentynyt, joten sitä ei kannattanut enää pidentää. Sillan teräsputki korvataan kokonaan uudella, entistä pidemmällä teräsputkella. Uudistuksen ansiosta sillalla on riittävästi tilaa uuden keskikaiteen rakentamiseen. Tällä hetkellä liikenne on ohjattu sillan kohdalla kiertotielle. 

Kalkkivuoren risteyssillan rakentaminen on hieman jäljessä suunnitellusta, koska sen rakentaminen edellytti valmistelevia töitä, kuten vesijohdon siirtoa sekä yksityisteiden ja kiertotien rakentamista; kaikkia valmistelevia töitä hidasti ennakoitua suurempi louhinnan tarve. Tavoitteena on, että risteyssilta valmistuu tämän vuoden aikana. Elokuun alkupuolella liikenne ohjattiin Kalkkivuoren kohdalla nykyisen valtatien vieressä olevalle lyhyelle kiertoreitille.  

Ensi vuonna toteutettavia töitä ovat ainakin Lahnaniemen liittymän kiihdytyskaistojen päällysteen viimeistely, melukaiteiden asennus ja valaistuksen rakentaminen valmiiksi hankealueen itäpäässä.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta     

Huruksen ja Hietasen välisen tieosuuden parantaminen valtatiellä 5 kohentaa merkittävästi liikenneturvallisuutta erityisesti uuden keskikaiteen ansiosta. Uudistuksen myötä ajonopeus voidaan pitää talvellakin turvallisesti 100 kilometrissä tunnissa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yksi uusi eritasoliittymä, jota pitkin on turvallisempaa liittyä valtatielle.    

Lisätiedot:    

Marja Wuori  
Projektipäällikkö, Väylävirasto  
[email protected]  
Puh. 0295 343 834     

Antti Kuokkanen  
Työpäällikkö, Skanska Infra Oy  
[email protected]  
Puh. 040 709 6636  

Kuvat: Marja Wuori

Kuva 1. Niemistönojan vesistösillan uusi teräsputki odottaa asennustaan. 

Kuva 2. Louhintaa Kalkkivuoressa tulevan sillan kohdalla

Kuva 3. Mikkelin suuntaan kulkevan ohituskaistan pidennys rakentuu Kalkkivuoren liittymän luoteispuolella.  

Liitteet