Hyppää sisältöön

Vt 5 Hurus-Hietanen -hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin rakentamisen alkumetreillä

HankeuutinenVäylävirasto
Julkaisuajankohta 17.5.2023 14.19

Väylävirasto järjesti 3. toukokuuta Hirvensalmella yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin valtatie 5:n parantamista Huruksen ja Hietasen välillä. Tilaisuudessa kerrottiin juuri käynnistyneen rakentamisen vaikutuksista. Tilaisuuteen saapui noin 60 osallistujaa.

Projektipäällikkö Marja Wuori Väylävirastosta esitteli hankkeessa jo tehdyt valmistelevat työt, kuten suunnittelun edellyttämät mittaukset ja pohjatutkimukset sekä puuston poiston hankealueelta. Rakentaminen käynnistyi huhtikuun lopulla. 
 
Rakentamisen kustannukset ovat nousseet, minkä vuoksi Lahnaniemen ja Hietasen välillä toteutetaan rahoituksen tässä vaiheessa mahdollistamat työt.

- Monikkalan ja Lahnaniemen välillä urakka toteutuu suunnitellusti tänä vuonna. Rakentamista voidaan jatkaa ensi vuonna, jos raha saadaan riittämään sellaisiin kohteisiin, joihin ei vielä tänä vuonna ole varaa, kertoi Wuori.

Urakoitsija Skanska Infra on aloittanut rakentamisen liikennejärjestelyillä ja muilla valmistelevilla töillä. 

Keväällä ja alkukesästä työt painottuvat Kalkkivuoren ja Niemistönojan alueelle. Vuoden viimeisiä työvaiheita ovat asfaltointi ja kaiteiden asennus.

Skanska Infran työpäällikkö Antti Kuokkasen mukaan rakentaminen toteutetaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Töitä tehdään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Työstä aiheutuu tavanomaisia maanrakentamisen ääniä päiväsaikaan. Äänekkäimpiä töitä ovat louhinta sekä ponttien lyöminen ja poistaminen.  

- Rakentaminen tuo hankealueelle tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka muuttuvat töiden edetessä. Työkohteiden kohdalla nopeusrajoitusta alennetaan, Kuokkanen sanoo. 

Vilkasta keskustelua rakentamisen vaikutuksista

Osallistujia puhuttivat muun muassa louhintoja lähellä olevien talojen tärinämittaukset, riista-aitojen portit, kiihdytyskaistojen pituus, läjitysalueiden sijainti, kiviaineksen kuljettamisesta mahdollisesti koituvat tievauriot, tilapäisistä liikennejärjestelyistä tiedottaminen ja mahdolliset haitat liikkumiselle. 

Wuori kertoi, että valtion teiden vaurioista voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluun (palautevayla.fi, p. 0295 020 600) tai tämän hankkeen tapauksessa suoraan hänelle. Hän vinkkasi tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjasta (p. 0200 2100), jonne voi soittaa ympäri vuorokauden välitöntä korjausta vaativista vaurioista. Palvelun kautta tieto menee kaikille asianosaisille. 
 
Mahdolliset kiertoreitit opastetaan paikalla. Liikenteen pysäytykset ovat hyvin lyhyitä (alle 10 minuuttia), ja kulku kiinteistöille säilyy koko hankkeen ajan. Esimerkiksi sivuteiltä töihin kiirehtivät pääsevät varmasti etenemään valtatielle, joka säilyy käytössä koko rakentamisen ajan. Mahdollisista pitkäkestoisemmista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarvittaessa hankkeen verkkosivuilla.

Hanke järjestää uusia yleisötilaisuuksia tarpeen mukaan. Kiitos osallistujille!

Hurus-Hietanen Tie Tiehanke