Hyppää sisältöön

Ratahanke Seinäjoki-Oulu: Viimeinen rakentamiskausi käynnissä

Julkaistu 28.05.2017

Hankkeen viimeinen rakentamiskausi käynnissä

Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella on edessä hankkeen viimeinen rakennuskausi. Rakennustyöt kohdistuvat Karhukankaan ja Ylivieskan välille, Kilpuan liikennepaikalle, Ruukkiin ja Liminkaan. Vuoden 2017 töiden kustannusarvio on noin 44 M€.   

Hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeelle asetetut tavoitteet, henkilöliikenteen nopeustasonnosto 200 kilometriin tunnissa, tasoristeysten poisto sekä akselipainon korottaminen, on saavutettu aikataulussa. Liikenteellisiä hyötyjä on saavutettu puoli vuotta tavoiteaikataulua aikaisemmin. 

Henkilöliikenteen nopeus on nostettu 200 kilometriin tunnissa Seinäjoki–Eskola ja Ylivieska–Liminka-väleillä. Eskola-Ylivieska ja Liminka-Oulu-väleillä nopeuksien on määrä nousta maaliskuussa 2018.

Kaksoisraidetyöt jatkuvat Karhukankaan ja Ylivieskan välillä

Kokkolan ja Ylivieskan välisen kaksoisraiteen rakennustyöt jatkuvat Karhukankaan ja Ylivieskan välillä. Kaksoisraidetyömaalla tehdään radan alus- ja päällysrakennetöitä sekä sähkö- ja turvalaitetöitä. Valmis ja liikennöitävissä oleva kaksoisraideosuus ulottuu nyt Kokkolasta Karhukankaalle ja on pituudeltaan 70 kilometriä. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017, jolloin koko 77 kilometrin pituinen kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan on valmis.

Siltojen ja kaarreoikaisujen rakentamista

Työt Kalajoen ratasillalla Ylivieskassa jatkuvat radan päällysrakenteen, sähkö- ja turvalaitetöiden osalta. Kalajoen ratasillan lännen puoleinen silta otetaan liikenteen käyttöön syksyllä 2017. Idän puoleinen silta on otettu raideliikenteen käyttöön jo juhannuksena 2016. Kilpuan liikennepaikka rakennetaan 925 metrin mittaiseksi, mikä mahdollistaa pitkien tavarajunien kohtaamiset. Ohtuanjoen ratasilta uusitaan Ruukissa. Nykyinen terässilta korvataan uudella teräsbetonisillalla. Limingan liikennepaikan eteläpuolella tehdään kaarreoikaisu, jolla mahdollistetaan radalle 200 kilometrin tuntinopeus. Limingan liikennepaikan pohjoispuolella tehdään myös kaarreoikaisu ja samassa yhteydessä rakennetaan uusi, teräsbetoninen Temmesjoen ratasilta nykyisen terässillan viereen. 

Käytettävyys ja turvallisuus parantunut

Hankkeen aikana on rakennettu esteettömiä asema-alueita Lapualle, Kauhavalle, Härmään, Pännäisiin, Kannukseen, Oulaisiin, Vihantiin, Ruukkiin ja Kempeleelle. Härmän uusi liikennepaikka avataan henkilöliikenteelle 19.6.2017. Esteettömille asemille on rakennettu junaan nousua helpottava korkea reunalaituri sekä uusittu laiturialueen valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet.

Kaikki tasoristeykset on poistettu Seinäjoen ja Oulun väliltä. Liikenneturvallisuus on parantunut huomattavasti, kun kaikki 104 hankealueella ollutta tasoristeystä on poistettu. Lisäksi on rakennettu suoja-aitoja radalle kulkemisen estämiseksi.

Toimitusten jatkuminen hankkeen valmistuttua

Liikennevirasto on hakenut hankkeen aikana Maanmittauslaitokselta kiinteistötoimituksia, jotka jatkuvat normaalisti, vaikka Seinäjoki-Oulu ratahankkeen rakennustyöt päättyvät vuoden 2017 lopussa. Vireillä on vielä kiinteistö-, rata- ja yksityistietoimituksia sekä tiejärjestelyitä. Liikennevirasto toimii toimituksissa hakijana ja korvausten maksajana, eikä voi vaikuttaa toimitusten aikatauluihin. Lisätietoja toimitusten aikatauluista saa Maanmittauslaitokselta.

Kesän liikennöinti

Kesän ratatyöt aiheuttavat muutoksia junaliikenteeseen. Junaliikenteen katkoja on useana viikonloppuna toukokuun ja marraskuun välillä. Mahdollisista junavuorojen perumisista tai korvaamisista linja-autoilla tiedottaa VR, www.vr.fi

Lisätietoja

projektijohtaja Tommi Rosenvall, Liikennevirasto, p. 0295 34 3830, tommi.rosenvall(a)liikennevirasto.fi
projekti-insinööri Seppo Paukkeri, Liikennevirasto, p. 029 534 3361, seppo.paukkeri(a)liikennevirasto.fi

Liite: Hankkeen vuoden 2017 työt kartalla
 

Liitteet


Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. Akselipainon nosto parantaa tavaraliikenteen tehokkuutta. www.liikennevirasto.fi/skol, www.facebook.com/seinajokioulu

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.