Vt 8 ja mt 724 Vaasan yhdystie, Vaasa

Yhdystien kautta kulkee sekä valtatien 8 että kaupunginosien välistä liikennettä. Liikenne ruuhkautuu aamuisin ja iltapäivisin tasoliittymissä, joiden välityskyky ei riitä nykyisille liikennemäärille. Tie aiheuttaa meluongelmia asutukselle. 

Vaasan Yhdystie on Vaasan moottoritien ja Gerbyn välinen kaksikaistainen tieosuus (8,6 km), joka toimii kaupunkialueen yhdysväylänä välittäen valtakunnallista ja seudullista liikennettä ydinkeskustan ohi. Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikennemäärä suunnitteluosuudella on 5300–13900 ajon/vrk (KVL 2017). Maankäytön voimakas kehittyminen on kasvattanut tien liikennemääriä ennustettua voimakkaammin. Tasoliittymien ja valtatien 3 Pitkämäen eritasoliittymän moottoritierampin kohdalla liikennejärjestelyiden kapasiteetti ylittyy. Aamu- ja iltapäiväliikenne jonoutuu säännöllisesti.

Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin viisi henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2013–2017) aikana on sattunut yhteensä 172 liikenneonnettomuutta, joista 22 on johtanut loukkaantumiseen ja ei ole kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Elinkeinoelämän toimintoja sijoittuu entistä enemmän Yhdystien vaikutusalueelle ja tämä lisää liikenteellisiä ongelmia.

Yhdystien liikenteenvälityskykyä ja turvallisuutta parantamalla vastataan kehittyvän maankäytön tarpeisiin ja turvataan pitkämatkaiselle liikenteelle sujuvat ajo-olosuhteet Vaasan Yhdystiellä. Joukkoliikenteelle rakennetaan uusia pysäkkejä ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan. Meluesteillä parannetaan viihtyisyyttä. 

Osahankkeet ja suunnittelutilanne

  • Vöyrinkatu–Palosaarentie (Onkilahden kohta) osuudentiesuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Onkilahden kohdan rakentaminen aloitetaan vuonna 2018.
  • Onkilahti–Sepänkyläntie osuuden tiesuunnitelma on lähetetty liikennevirastoon hyväksyttäväksi.
  • Tiesuunnitelmat mt 724 Isolahti–Singsbyntie ja vt 8 välillä Sepänkyläntie ja vt 3 (moottoritie) ovat myös käyneet lausuntokierroksella.
  • Hanke on jaettu neljään osaan ja se voidaan toteuttaa vaiheittain. 
Sivu päivitetty 15.04.2019