Kantatien 68 parantaminen rautatien ylikulkusillan (V606) kohdalla rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879 nykyisen pohjoispuolelle tiejärjestelyineen, Pedersöre

Nykyinen rautatien ylikulkusilta (V606) on huonokuntoinen ja todettu riittämättömäksi radan tulevien aukko- ja raidevarausten sekä turvamääräysten vuoksi. 

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta alueella rakentamalla kantatielle uusi ylikulkusilta tie- ja liittymäjärjestelyineen nykyisen pohjoispuolella.

Uusi tieosuus ja ylikulkusilta rakennetaan kantatien poikkileikkauksen mukaisesti nykyistä leveämpänä. Tiejärjestelyjen toteuttamisella parannetaan samalla tieosuuden yhtenäisyyttä, kun kapea siltaosuus penkereineen poistetaan.

Aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Hankkeen rakentamisaikataulu...

Sivu päivitetty 10.04.2019