Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 30.03.2022-06.05.2022

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.03.2022 päätöksellään TRAFICOM/87036/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Suomussalmi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä).

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen puhelin 029 534 3149 ja [email protected]

Väylävirasto
 

Julkaistu 30.03.2022