Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka ratasuunnitelma, Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 11.10.2021-26.11.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka ratasuunnitelma, Suomussalmi. Korjattu kuulutus julkaistaan 25.10.2021 ja suunnitelma-aineistoa täydennetään asiakirjaluettelon, suunnitelmaselostuksen ja meluselvityksen osalta. Täydennysten vuoksi nähtävilläoloaikaa on pidennetty. 

Kohde sijaitsee Suomussalmen kunnan alueella Pesiökylän rautatieliikennepaikalla. Suunnitelma-alue alkaa noin 0,5 km Pesiökylän liikennepaikan eteläpuolelta ja ulottuu noin 1 km Ämmänsaaren ja 1,5 km Taivalkosken suuntaan Pesiökylän liikennepaikalta.
Suunnitelman tavoitteena on toteuttaa uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään. Suunnittelussa tarkastellaan alueen tiejärjestelyjä, sekä Hiidenjoen ratasiltaan ja Pesiölahden ylikulkusiltaan tarvittavia muutoksia ja korjaustarpeita. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan alueen tasoristeysturvallisuuden parantamista.

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka ratasuunnitelma, Suomussalmi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/7045/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-s8cab14e592f1444e8b71714381fe24b6 (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 0295 34 3149 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 25.10.2021