Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Haapajärvi raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla

Haapajärvelle suunnitellaan vanhan kuormauspaikan korvaavaa uusi raakapuun kuormauspaikka. Kohde on osa metsäteollisuuden investoinneille merkittäväksi katsottujen raakapuun kuormauspaikkojen rakentamista ja parantamista. Käynnissä on ratasuunnitelman laadinta.

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2020
  • Yleisötilaisuus 2021
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen, syksy 2021
  • Kohteen rakentaminen, alkaen syksy 2022
  • Hanke valmistuu, kesä 2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
15 000 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Nykytila

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat ovat keskeinen osa toimivia ja kustannustehokkaita raakapuun kuljetusketjuja metsistä tuotantolaitoksille. Valtakunnallista rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkostoa on tarvetta kehittää, jotta varmistetaan kuormauspaikkojen ajantasaisuus ja tulevat elinkeinoelämän tarpeet. Haapajärvellä kuormattavien puumäärien ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

Haapajärven nykyinen raakapuun kuormauspaikka sijaitsee Haapajärven liikennepaikan yhteydessä. Kuormauspaikalla on useita lyhyitä lastausraiteita varastoalueineen. Haapajärven kuormausalue ei vastaa tulevaisuuden tarpeita eikä kuormauspaikkaa pystytä kehittämään nykyisellä sijainnillaan. Kuormauspaikka varastoalueineen on ahdas eikä mahdollista riittävän pitkien junien kuormaamista. 

Hankkeen sisältö

Haapajärven raakapuun kuormausalueen suunnitteluhankkeessa suunnitellaan raakapuuterminaali uudelle sijainnille Karpalosuon alueelle. Uusi lastausalue sisältää kaksi uutta raidetta, 2 vaihdetta sekä yhteyden nykyiseen rataan. Suunnittelussa varaudutaan myös kolmanteen kuormausraiteeseen. Suunnittelu sisältää lisäksi sähköistyksen suunnittelun lastausraiteiden päihin sekä tieyhteyksien muutosten suunnittelun. Rakentamisen aikana hankkeeseen liittyy vanhan ratapihan muutoksia mm. raiteiden parantamista, nykyisten kuormausraiteiden purkaminen, turvalaitteiden uusimista sekä sähköistyksen laajentamista uuden puunkuormausalueen kuormausraiteiden päihin.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ratasuunnitelmaan laatiminen on käynnistetty vuoden 2020 lopussa. Yleisötilaisuus järjestetään vuoden 2021 alkupuoliskolla ja siitä ilmoitetaan erikseen. Ratasuunnitelma on lainvoimainen arviolta 10/2021. Kohteen rakentaminen voi alkaa alustavasti syksyllä 2022 ja valmistuu kesällä 2023. Rakentaminen yhteensovitetaan Ylivieska-Iisalmi sähköistyshankkeen kanssa.

Kustannukset

Kohteen toteuttamisen kustannusarvio on 15 milj. €. Kustannusarvio sisältää sekä uuden raakapuun kuormauspaikan rakentamisen, turvalaitteet että nykyisen ratapihan muutostyöt.

Ratasuunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä Väyläviraston kuulutussivuilla: Aloituskuulutus