Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Haapajärvi

Nähtävilläoloaika: 01.09.2021-01.10.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Haapajärvi

Suunnittelukohde sijaitsee Haapajärvellä Karpalosuon alueella. Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylä-Haapajärvi radan, Iisalmi-Ylivieska radan ja Vt 27 Pyhäjärventien rajaamalle alueelle. Uudelle raakapuun kuormauspaikalle suunnitellaan kaksi kuormausraidetta sekä varaus kolmanteen kuormausraiteeseen. Suunnittelussa tarkastellaan myös tarvittavia tieyhteyksiä mm. muutoksia valtatien 27 liittymiin.

Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Haapajärvi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5866/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

 

Julkaistu 01.09.2021