Kt 68 välillä Edsevö-Pietarsaari, vaihe 3

Hankkeen sijainti merkittynä kartalle.Kantatie 68 (n.11 km) on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta.

Kantatien liikennemäärä on 7300–7500 ajon/vrk (KVL 2017). Raskaan liikenteen määrä on 700–800 ajon/vrk, josta jopa yli puolet on raskaita yhdistelmärekkoja. Kantatiellä 68 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kolme henkilöä. Kuusisaaren teollisuusalueen kohdalla on jouduttu alentamaan nopeusrajoitusta sivusuunnan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta sekä antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle. 

Hanke sisältää seuraavia toimenpiteitä:

  • Edsevön eritasoliittymän ramppeja parannetaan ja täydennetään
  • Kt 68/ St 749 risteysilta korjataan ja Purmoåbro sekä Esseåbro uusitaan leveämmiksi
  • Kuusisaaren eritasoliittymä ja katujärjestelyt toteutetaan
  • Muita tie- ja katuosuuden tasoliittymiä järjestellään liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi
     

Osasuunnitelmat ja aikataulu

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu kolme suunnitelmaa, joista yksi Kt68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen on edennyt rakentamisvaiheeseen. Työt aloitettu 4/2019.

Toinen suunnitelma sisältää Edsevön eritasoliittymän neljännen rampin suunnittelun kantatieltä 68 valtatielle 8. Suunnitelmaan kuuluu myös eritasoliittymän rakentaminen katuyhteydelle Holmintie / Hotellitie, sekä ramppiyhteydet kaavateiltä kantatielle 68. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelu kohteella. Suunnitelma on loppusuoralla ja valmistuu kesäkuun 2019 aikana. Tämän jälkeen tiesuunnitelma lähtee lausuntokierrokselle.

Kolmantena suunnitelmana on Östensöntien liittymän kanavointi kantatiellä 68, Pukkisaarenkaaren yksityistieliittymän parantaminen rakentamalla kantatielle 68 väistötila sekä muuttamalla kohteen yksityistiejärjestelyjä. Launisaaren tieltä suunnitellaan liittymiskaista kantatielle 68. Lisäksi suunnittelukokonaisuuteen sisältyy Purmonjoensillan ja Ähtävänjoen siltojen uusiminen ja Härötien yksityistieliittymän kanavointi kantatiellä 68. Kolmannen tiesuunnitelmapaketin valmistumisajankohta on lokakuu 2019.

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.12.2019