Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Sv 68 mellan Edsevö och Jakobstad, fas 3

Vägprojekt Under planering

Planeringsområde på kartan.Stamväg 68 (ca 11 km) är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och staden Jakobstad till riksväg 8 och inlandet. Vid företagen i Jakobstads hamn och närområdena finns över 2000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen löper smidigt. 

Trafikmängden på stamvägen är 7600–8800 fordon/dygn (dygnsmedeltrafik 2019). Den tunga trafiken uppgår till 700–750 fordon/dygn, varav över hälften är tunga kombinationsfordon. Varje år skadas i medeltal två personer i trafikolyckor på stamväg 68. Under de fem senaste åren (2015–2019) har det inträffat sammanlagt 30 trafikolyckor, varav 6 har lett till skador. 

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för stamvägens influensområde, hamnen och industrin i hamnområdet samt erbjuda möjligheter att utveckla markanvändningen invid vägen. 

Projektet omfattar följande åtgärder:

  • Förnyelse och breddning av bron över Esse å samt anslutningsarrangemang
  • Härövägens anslutningsarrangemang
  • Förnyelse och breddning av bron över Purmo å
  • Säkerheten och smidigheten i trafiken förbättras i övriga korsningar på väg- och gatuavsnittet 
  • Privata väganslutningar tas bort i och med de nya parallella vägarrangemangen


Delplaner och tidtabell

Den planskilda korsningen på Granholmen har blivit färdig år 2020 och dessutom har förbättringen av den planskilda anslutningen i Edsevö och förnyelsen av bron på Kållbyvägen. Projektet blir färdiga under år 2022.

Vägplanen för St 68 Edsevö-Pirilö, som innefattar återstående åtgärder, blir färdig våren 2021.

År 2019 gjordes en projektbedömning om förbättringen av stamväg 68.