Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Sv 68 mellan Edsevö och Jakobstad, fas 3

Vägprojekt general Under planering

Planeringsområde på kartan.Stamväg 68 (ca 11 km) är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och staden Jakobstad till riksväg 8 och inlandet. Vid företagen i Jakobstads hamn och närområdena finns över 2000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen löper smidigt. 

Trafikmängden på stamvägen är 7600–8000 fordon/dygn (dygnsmedeltrafik 2019). Den tunga trafiken uppgår till 700–750 fordon/dygn, varav över hälften är tunga kombinationsfordon. Varje år skadas i medeltal två personer i trafikolyckor på stamväg 68. Vid Granholmens industriområde har man varit tvungen att sänka hastigheterna för att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken i sidoriktning. 

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten för stamvägens influensområde, hamnen och industrin i hamnområdet samt erbjuda möjligheter att utveckla markanvändningen invid vägen. 

Projektet omfattar följande åtgärder:

  • Ramperna i Edsevö planskilda anslutnng förbättras och kompletteras
  • Viadukten sv 68/ regionalväg 749 repareras och Purmo åbro och Esse åbro renoveras och breddas
  • Den planskilda anslutningen och gatuarrangemangen vid Granholmen genomförs
  • Säkerheten och smidigheten i trafiken förbättras i övriga korsningar på väg- och gatuavsnittet 


Delplaner och tidtabell

Planhelheten omfattar tre planer, varav en, byggandet av sv 68 Granholmen planskilda anslutning, har nått byggnadsfasen. Den planskilda anslutningen blir färdig i augusti 2020.

Den andra planen innefattar planering av en fjärde ramp i Edsevö planskilda anslutning från stamväg 68 till riksväg 8. I planen ingår också att bygga en planskild anslutning till gatuförbindelsen Holmvägen / Hotellvägen, samt rampförbindelser från planvägarna till stamväg 68. I planen ingår dessutom planering av gång- och cykelvägar på objektet. 

Den tredje planen gäller kanalisering av Östensövägens anslutning vid stamväg 68, förbättring av Bockholmssvängens enskilda väganslutning genom att bygga ett väjningsutrymme på stamväg 68 samt ändra de enskilda vägarrangemangen på objektet. På Spitoholmsvägen planeras en påfart till stamväg 68. Planeringshelheten omfattar dessutom renovering av Purmo åbro och Esse åbro samt kanalisering av Härövägens enskilda väganslutning vid stamväg 68.

Förbättringen av den planskilda anslutningen vid stamväg 68 i Edsveö har i tilläggsbudgeten beviljats 8,2 milj. euros fullmakt och 2,5 milj. euros anslag för år 2020.