Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Kt 68 välillä Edsevö-Pietarsaari, vaihe 3

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

 

Hankkeen sijainti merkittynä kartalle.Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta.

Kantatien liikennemäärä on 7600-8800 ajon/vrk (KVL 2019). Raskaan liikenteen määrä on 700–750 ajon/vrk, josta jopa yli puolet on raskaita yhdistelmärekkoja. Kantatiellä 68 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä. Kuusisaaren teollisuusalueen kohdalla on jouduttu alentamaan nopeusrajoitusta sivusuunnan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle. 

Hanke sisältää seuraavia toimenpiteitä:

  • Edsevön eritasoliittymän ramppeja parannetaan ja täydennetään
  • Kt 68/ St 749 risteysilta korjataan ja Purmoåbro sekä Esseåbro uusitaan leveämmiksi
  • Kuusisaaren eritasoliittymä ja katujärjestelyt toteutetaan
  • Muita tie- ja katuosuuden tasoliittymiä järjestellään liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi
     

Osasuunnitelmat ja aikataulu

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu kolme suunnitelmaa, joista yksi kt 68 Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen on edennyt rakentamisvaiheeseen. Eritasoliittymä valmistuu elokuussa 2020.

Toinen suunnitelma sisältää Edsevön eritasoliittymän neljännen rampin suunnittelun kantatieltä 68 valtatielle 8. Suunnitelmaan kuuluu myös eritasoliittymän rakentaminen katuyhteydelle Holmintie / Hotellitie, sekä ramppiyhteydet kaavateiltä kantatielle 68. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy jalankulku- ja pyöräteiden suunnittelu kohteella. 

Kolmantena suunnitelmana on Östensöntien liittymän kanavointi kantatiellä 68, Pukkisaarenkaaren yksityistieliittymän parantaminen rakentamalla kantatielle 68 väistötila sekä muuttamalla kohteen yksityistiejärjestelyjä. Launisaaren tieltä suunnitellaan liittymiskaista kantatielle 68. Lisäksi suunnittelukokonaisuuteen sisältyy Purmonjoensillan ja Ähtävänjoen siltojen uusiminen ja Härötien yksityistieliittymän kanavointi kantatiellä 68. 

Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantamiselle on myönnetty lisätalousarvioissa 8,2 milj. euron valtuus ja 2,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020.