Hyppää sisältöön

Valtatie 8:n parantamishanke Eurajoen keskustan kohdalla on valmistunut

Julkaistu 28.9.2023 9.00

 

Valtatie 8:n parantamishanke on saatu kaikilta osin valmiiksi Eurajoella. Kuluneen kesän ja syksyn aikana viimeisteltiin muun muassa siltojen korjaustyöt, katuverkkojen päällystykset, tuulivoimalan siirto sekä muut täydennykset ja korjaukset.

Kuvassa vas. projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi ja tekninen johtaja Sami Nummi. Taustalla uusi Eurajoen portin kiertoliittymä.

Kuvassa vas. projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi ja tekninen johtaja Sami Nummi. Taustalla uusi Eurajoen portin kiertoliittymä.

Hankkeessa rakennettiin vuosien 2021–2023 välisenä aikana 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta Eurajoen keskustan länsipuolelle. Osuus sisälsi uuden ohituskaistan Rauman suuntaan. Uusi valtatie avattiin liikenteelle lokakuussa 2022. 

Uudella valtatiellä on viisi uutta siltaa, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymien risteyssillat. Hankkeessa on lisäksi rakennettu kaksi eritasoliittymää, kilometri melusuojausta, kahdeksan kilometriä tie- ja katuvalaistusta sekä tiejärjestelyjä rinnakkaisteiden ja katujen sekä jalankulun ja polkupyöräilyn väylien osalta. 

”Hanke paransi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi Eurajoen keskustan kohdalla, erityisesti, kun Eurajoen keskustassa ollut vaarallinen ja onnettomuusherkkä liittymä saatiin ohitettua. Nyt myös pitkän matkan liikenne pystyy paremmin arvioimaan matka-ajan ja häiriöt ovat vähäisempiä”, kertoo projektipäällikkö Kari Partiainen Väylävirastosta.

Hankkeen toteuttamisesta vastasi Väylävirasto yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa. Rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 20 miljoonaa euroa, josta Eurajoen kunnan osuus oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päätoteuttajana toimi Destia Oy. 

”Hankkeessa onnistuttiin todella hyvin niin tavoitteiden kuin laadun ja aikataulunkin kannalta. Meille oli asetettu paljon vaatimuksia tieväylän sijoittamisessa maastoon herkässä Eurajokilaaksossa. Suunnittelijat onnistuivat siinä erinomaisesti, samoin toteutus, ja nyt tie istuu maastoon todella hyvin”, projektipäällikkö Kari Partiainen toteaa. 

Hanke on tukenut Eurajoen kunnan kehittymismahdollisuuksia. Uuden valtatielinjauksen myötä kunta on päässyt kaavoittamaan uusia alueita kaupan ja liiketoiminnan käyttöön.

”VT8-hanke on parantanut Eurajoen kunnan elinvoimaa merkittävästi. Voidaan puhua isosta elinvoimaloikasta. Uusi tielinjaus ja eritasoliittymät ovat mahdollistaneet uuden kaupan alueen muodostumisen. Myös uuden suurteollisuuspuiston suunnittelu on käynnistynyt eritasoliittymien yhteyteen. Yhteistyö on ollut erinomaista Väyläviraston ja pääurakoitsija Destian kanssa. Isot kiitokset kaikille hankkeen toteuttajille!”, Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi sanoo.

Projektipäällikkö Kari Partiaisen mukaan rakennustyöt sujuivat tehokkaasti hyvässä yhteishengessä urakoitsijan ja Eurajoen kunnan kanssa:

”Rakennustyöt saatiin tehtyä ilman vakavia työtapaturmia ja liikenneonnettomuuksia. Palautteen perusteella olemme myös onnistuneet työnaikaisissa tiejärjestelyissä. Yleisestä kustannusnoususta huolimatta saimme pidettyä rakentamiskustannukset merkittävästi alle budjetin. Vanhan koulukunnan edustajana antaisin hankkeen kokonaistoteutukselle tiesuunnittelusta rakentamiseen arvosanaksi 9+.”

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kari Partiainen, Väylävirasto
puh. 029 534 3580, [email protected] 

Liitteet